2019-05-06 08:13Pressmeddelande

Visningar av arkeologisk undersökning i centrala Lund

En arkeologisk undersökning i kvarteret Sankt Mikael 1906. Foto ur Kulturens arkiv. En arkeologisk undersökning i kvarteret Sankt Mikael 1906. Foto ur Kulturens arkiv.

Just nu pågår den mest omfattande arkeologiska undersökningen som gjorts på många år i Lund, i kvarteret Sankt Mikael precis intill Kulturen i Lund. Från 7 maj till 10 oktober håller arkeologerna korta lunchvisningar med senaste nytt kl 12.00–12.15, och flera gånger under sommaren blir det kvällsvisningar. 

Kvarteret  ligger nära domkyrkan, i ett område där det var tätt med kyrkliga institutioner under medeltiden. Dessutom är undersökningsplatsen en del av det område där Lund började växa fram i slutet av 900-talet. Kulturen är huvudman för undersökningen, och gör den i samarbete med Arkeologerna och Sydsvensk Arkeologi AB. Läs mer om undersökningen i ett tidigare pressmeddelande

Under fältarbetet kommer arkeologerna ha följande visningar: 

Senaste nytt – korta lunchvisningar med arkeologerna
Gör ett kort besök hos arkeologerna när de arbetar med undersökningen här i kvarteret Sankt Mikael.
Samling på Stora Algatan 6 i Lund. 
Gratis visning!
Tisdagar & torsdagar 7 maj–10 oktober kl 12.00–12.15
 
Kvällsvisningar med arkeologerna
Följ med på en guidad visning om undersökningen i kvarteret Sankt Mikael.
OBS! Samling i entrén på Kulturen i Lund.
Gratis visning!
Kl 18.00–18.30 följande onsdagar: 
29 maj, 19 juni, 10 juli, 14 augusti, 28 augusti och 4 september. 
 
I år kommer även Arkeologidagen att handla om kvarteret Sankt Mikael:
 
Arkeologidagen på Kulturen i Lund
Arkeologins dag uppmärksammas med ett föredrag om undersökningen. Därefter kan du följa med Kulturens arkeologer på visning i kvarteret Sankt Mikael. 
Föredraget ges i Auditoriet på Kulturen i Lund. Ingår i entréavgiften till museet. 
Söndag 25 augusti kl 13.00–14.30 
 
Välkomna att vara med på en visning!

Pressbild:
Bifogas, scrolla ner. För att ladda ner en bild högupplöst, klicka upp bilden och klicka sedan på knappen "Ladda ner". Ta gärna bilder på plats!

Kontakt:
Stefan Larsson, arkeolog på Kulturen och projektledare, 046-35 04 19, stefan.larsson@kulturen.com

Annika Knarrström, arkeolog på Arkeologerna, 0761-28 42 72, annika.knarrstrom@arkeologerna.com

 Om Kulturen i Lund

Kulturen, vars formella namn är Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, är en ideell förening stiftad 1882 med cirka 3 500 medlemmar. Kulturen har Sveriges största samling av kulturhistoriska föremål från södra Sverige, stora samlingar av jämförande föremål från hela världen och norra Europas största medeltidsarkeologiska samling. Kulturen har besöksmål i fem skånska kommuner. Huvuddelen av den publika verksamheten utförs på Kulturen i Lund. De övriga besöksmålen är Kulturens Östarp, Livets museum, Medicinhistoriska museet i Helsingborg, Hökeriet, Tegnérmuseet, Norlindmuseet samt Bosjöklosters mölla. Utifrån en bred definition av kulturarvsbegreppet, som inbegriper både det materiella och immateriella kulturarvet, driver Kulturen utställningsverksamhet, dokumentation, insamling, vård, magasinering, vetenskaplig bearbetning, programverksamhet och pedagogisk verksamhet inom hela det kulturhistoriska fältet. Kulturen utför även uppdrag inom arkeologi och bebyggelseantikvarisk verksamhet i framför allt södra Sverige. Kulturen ska vara en resurs och ett kunskapscentrum för hela regionen genom att vara rörligt, tillgängligt och serviceinriktat. Kulturen ska också, utifrån sin samlade kompetens, inta en självständig roll i frågor som rör kulturarv.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin