Kulturens pressrum


Pressmeddelande

Kulturen

Kulturen är en ideell förening med museer och friluftsmuseer i fem skånska kommuner. Huvuddelen av den publika verksamheten utförs på Kulturen i Lund. Vi arbetar med pedagogik och vi utför vetenskaplig verksamhet inom hela det kulturhistoriska fältet. Vi genomför också arkeologiska uppdrag och uppdrag inom bebyggelseantikvarisk verksamhet.

Kontaktpersoner

Johan Hofvendahl
Kommunikationsansvarig
Johan Hofvendahl
Carina Rundberg
Koordinator
Carina Rundberg
Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin