2020-05-27 06:52Pressmeddelande

Pressvisning: Region Skånes medicinhistoriska samling på plats i nya lokaler

MS 13238. Respirator ”Engström”. Utvecklad av Carl Gunnar Engström under tidigt 1950-tal. MS 13238. Respirator ”Engström”. Utvecklad av Carl Gunnar Engström under tidigt 1950-tal.

Under 2019 och 2020 har Region Skånes medicinhistoriska samling flyttats till nya lokaler på Gastelyckan i Lund. Flytten är inne i den absoluta slutfasen och vi vill nu passa på att bjuda in till visning och rundvandring av den nya lokalen och dess samlingar. Samlingen förvaltas av Kulturen på uppdrag av Region Skåne.

Region Skånes medicinhistoriska samling utgörs av drygt 34 000 föremål och 4 000 digitala fotografier. Här finns föremål från såväl den institutionaliserade vården som från medicinska avdelningar och mottagningar runt om i Skåne. Flytten av samlingen har föranletts av att de gamla lokalerna på sjukhusområdet i Lund står inför rivning.

Den psykiatriska vården och dess institutioner är väl dokumenterade och en stor mängd föremål berättar om livet, vården och vårdarna vid bland annat Sankt Lars och Vipeholms sjukhus i Lund, samt från Sankta Maria sjukhus i Helsingborg. Föremålen visar behandlingsmetoder och tvångsmedel, men också det vardagliga livet och den förändring som skedde i och med psykofarmakas intåg på 1950-talet. Bland föremålen från Sankt Lars finns ett särskilt intressant inslag i form av den patientskapade konsten, med verk av bland annat konstnären Carl Fredrik Hill.

I samlingarna återfinns även föremål som representerar arbetet vid mottagningar och operationer, liksom teknik som då den utvecklades i Lund var världsledande. Här kan nämnas den moderna dialysen och utvecklingen av det medicinska ultraljudet. Röntgenapparatur finns rikligt representerad från sent 1800-tal samt operationsbritsar och utrustning för hjärt-lungoperationer från pionjärtiden omkring 1960. Utöver detta finns en stor samling farmaka, instrument, laboratorieutrustning och mikroskop från apotek och sjukhus, som spänner från tidigt 1800-tal fram till runt 1970.

Det går att söka i Region Skånes medicinhistoriska samlingar online, på följande webbadress: http://carl.kulturen.com/medi/web 

Pressvisning:
Fredagen den 29 maj kl 10.30 välkomnar vi journalister till en pressvisning av det nya föremålsmagasinet på Gastelyckan i Lund. Då visar föremålsansvarige intendenten Mats Engström från Kulturen samlingen, och lyfter fram några utvalda föremål.

Plats: 
Skiffervägen 10, Lund (ingång på baksidan av byggnaden).

Tid:
Fredagen den 29 maj kl 10.30.

Pressbilder: 
Vi bifogar högupplösta pressbilder på några föremål och fotografier från samlingarna, se nedan. (För att ladda ner en högupplöst bild, klicka upp den och klicka sedan på knappen "Ladda ner".) Ni är även välkomna att fotografera under visningen. 

För mer information:
Mats Engström, intendent på Kulturen, 046-35 04 08, mats.engstrom@kulturen.com

RELATERAD INFORMATION: 

Sök i Regions skånes medicinhistoriska samlingar online:
http://carl.kulturen.com/medi/web

På liv & död – Kulturens årsbok 2019
I Kulturens årsbok 2019, På liv & död, görs nedslag i den skånska medicinhistorien. Här trängs kropp, hälsa, sjukdom, behandlingsmetoder, livselixir, badhus och smuts med vetenskapliga framsteg i form av tekniska landvinningar och fantastiska upptäckter. I flera artiklar berättas om livet och vården vid några av de stora psykiatriska institutionerna i Skåne såsom Sankt Lars sjukhus och Vipeholms sjukhus. Boken utkom våren 2019 och kan köpas i museibutiken på Kulturen i Lund. 

Livets museum i Lund
Livets museum är ett medicinhistoriskt museum i Lund som berättar om hur kroppen fungerar. Här berättas också om viktiga framsteg inom medicinen som har skett i Lund, till exempel inom dialys och utvecklingen av respiratorer. Biologi blandas med teknik och utställningen tar upp frågor kopplade till den mänskliga kroppen. Allt i en interaktiv och modern utställning där du själv blir delaktig. Museet drivs av Kulturen på uppdrag av Region Skåne, i samarbete med Sydsvenska Medicinhistoriska sällskapet.

 Om Kulturen i Lund

Kulturen (Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige) är en ideell förening med flera museer och friluftsmuseer i Skåne. Huvuddelen av den publika verksamheten utförs på Kulturen i Lund. Vi arbetar med pedagogik och vi utför vetenskaplig verksamhet inom hela det kulturhistoriska fältet. Vi genomför också arkeologiska uppdrag och uppdrag inom bebyggelseantikvarisk verksamhet.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin

Relaterad media