2022-03-01 06:30Pressmeddelande

Ny bok om arkeologisk undersökning ger inblickar i Lunds historia

Illustration: Petter LönegårdIllustration: Petter Lönegård

Den 6 mars har Kulturen boksläpp av Klosterkök, stadsodling och studentkasern – Arkeologi i ett kvarter i Lund, en populärvetenskaplig bok om den arkeologiska undersökningen i kvarteret Sankt Mikael i centrala Lund år 2019. Undersökningen gav nya pusselbitar till Lunds drygt tusenåriga historia, och i boken sätts de in i sitt sammanhang.

Det var den mest omfattande arkeologiska undersökning som gjorts i Lund på närmare två decennier, och Kulturens arkeologer samarbetade med arkeologer från Arkeologerna (Statens historiska museer) och Sydsvensk arkeologi. När lager efter lager grävdes fram hittades lämningar efter ett studentboende från 1800-talet, spår av 1700-talets nyttoodlingar och välbevarade grunder till byggnader som hört till svartbrödraklostret, till exempel klosterkök. Dominikankonventet, ofta kallat svartbrödraklostret, fanns i kvarteret från 1200-talet till reformationen 1537, och delar av själva klostret har påträffats vid tidigare arkeologiska undersökningar. I de understa lagren som grävdes fram på undersökningsplatsen 2019 fanns lämningar efter gårdar som byggts omkring år 1000, som alltså är spår från den tidiga delen av Lunds historia.

Under medeltiden var Lund centrum för både kungliga och kyrkliga intressen. Det fanns en kungsgård, myntverk och över tjugo kyrkor samt flera kloster. Över alltihop tronade den stora, höga domkyrkan. Tidigt var det en lärdomens stad, så småningom en universitetsstad. Idag känns det gamla väldigt närvarande i gatubilden, samtidigt som mycket av Lunds historia ligger dolt under marken.

Kulturen har gjort arkeologiska undersökningar i Lund i över 130 år. Observationer och tolkningar har vävts in i historien om staden. Rester efter husgrunder, tomtgränser, brunnar och verkstäder samt föremål och avfall från hundratals år har gett en närmare bild av vardagsliv, fjärran kontakter, katastrofer, byggnadsarbeten, vanor och ovanor. Lämningarna visar en verklighet bortanför kungar och ärkebiskopar och deras efterlämnade skrifter. Närmare människorna som en gång levde här.

Boken Klosterkök, stadsodling och studentkasern är skriven av Annika Knarrström från Arkeologerna (Statens historiska museer), som var en av arkeologerna som arbetade med undersökningen. Under projektet var hon en av dem som hade visningar för allmänheten av undersökningen, och hon skrev flera blogginlägg till Kulturens webb om olika skeden av utgrävningen. Denna populärvetenskapliga bok ges ut av Kulturen, och säljs i museibutiken på Kulturen i Lund från och med 6 mars 2022.

Framsidan på boken

NY BOK: Klosterkök, stadsodling och studentkasern – Arkeologi i ett kvarter i Lund. Ges ut i så kallat danskt band, med mjuka pärmar, 170 sidor. Utgiven av Kulturen, författare Annika Knarrström. Boken är en del av förmedlingsuppdraget i anslutning till undersökningen i kvarteret Sankt Mikael 2019. Pris 145 kr, specialpris under boksläppet 100 kr. (Kulturens guldmedlemmar kan köpa boken för specialpriset under perioden 6–31 mars).

BOKSLÄPP: Söndag 6 mars 2022 kl 13.30–14.00 i Auditoriet på Kulturen i Lund. Författaren Annika Knarrström presenterar boken, efter en kort inledning om arkeologin i Lund av Conny Johansson Hervén, avdelningschef för Kulturmiljö på Kulturen. Boken säljs till rabatterat pris denna dag.  

RECENSIONSEXEMPLAR: Om du vill skriva om boken och vill ha ett recensionsex, mejla info@kulturen.com.

PRESSBILDER: Bifogas, se presskit nedan.

KONTAKT: Conny Johansson Hervén, avdelningschef för Kulturmiljö på Kulturen,
046- 35 04 05, conny.johanssonherven@kulturen.comOm Kulturen i Lund

Kulturen i Lund är ett museum som sträcker sig över två kvarter i centrala Lund, fyllda med kulturhistoriska hus och trädgårdsmiljöer som du kan besöka. Stig in i husen och upplev livet i staden och på landet, från medeltiden och fram till 1930-talet. Du kan också välja bland ett tjugotal utställningar – från folkkonst till modern design, från medeltidens historia till samtiden, från lokal kultur till världskultur. Vi har även en bred programverksamhet för alla åldrar.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin

Relaterade presskit