Klosterkök, stadsodling och studentkasern – Arkeologi i ett kvarter i Lund

Den 6 mars 2022 har Kulturen boksläpp av "Klosterkök, stadsodling och studentkasern – Arkeologi i ett kvarter i Lund", en populärvetenskaplig bok om den arkeologiska undersökningen i kvarteret Sankt Mikael i centrala Lund år 2019. Undersökningen gav nya pusselbitar till Lunds drygt tusenåriga historia, och i boken sätts de in i sitt sammanhang. Läs mer i pressmeddelandet "Kulturens bok om arkeologisk undersökning ger inblickar i Lunds historia" som publiceras 1 mars 2022.