2018-10-17 05:30Pressmeddelande

Museiveckan – följ med bakom kulisserna!

Konservator Åsa Tornborg förbereder en utställning på Kulturen i Lund. Foto: Viveca Ohlsson/KulturenKonservator Åsa Tornborg förbereder en utställning på Kulturen i Lund. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

Kulturen i Lund, Skissernas Museum och Historiska museet bjuder in besökarna bakom kulisserna under Museiveckan i Lund 23–27 oktober. Det blir en färggrann blandning av föredrag, visningar och aktiviteter.

Hur växer en utställning fram? Vad gör en konservator? Vad finns i museernas magasin? Det är exempel på vad man som besökare kan få veta mer om under Museiveckan. Skissernas Museum ordnar dessutom Museiquiz på torsdags- och lördagskvällen, och på Kulturen i Lund avslutas Museiveckan lördagen den 27 oktober med föreställningen  Stormaktstid, snapphanar och slottsfruar med riksspelmans-duon Dråm.

Det här är också ett tillfälle att gå på Kulturen i Lund och Skissernas Museum på kvällstid. På båda museerna bjuds inte bara på program på temat bakom kulisserna dessa kvällar, man kan också se flera olika utställningar. Historiska museet är stängt för ombyggnad, men öppnar upp för visningar på dagtid. Det krävs föranmälan till alla visningar där.  

Museiveckan genomförs med bidrag från Lunds kommun.

Arrangemang: Museiveckan i Lund, 23–27 oktober 2018.

Program: finns samlat på alla tre museers hemsidor:

Kulturen i Lund

Skissernas Museum

Historiska museet

Pressbilder: Scrolla ner och klicka på en bild för att ladda ner högupplöst

För mer information:

Therese Bygge, programarrangör på Kulturen i Lund, 046-35 04 52, therese.bygge@kulturen.com (ej tillgänglig onsdag 17 okt och torsdag 18 okt pga tjänsteresa)

Maria Bohlin, informatör på Kulturen i Lund, 046-35 04 47, maria.bohlin@kulturen.com

Annie Lindberg, arkivarie på Skissernas Museum, 046-222 71 23, annie.lindberg@skissernasmuseum.lu.se

Caroline Andersson, kommunikatör på Skissernas Museum, 046-222 79 77, caroline.andersson@skissernasmuseum.lu.se

Evelina Lindén, kommunikatör på Historiska museet, 046-70 481 91 21, evelina.linden@luhm.lu.seOm Kulturen i Lund

Kulturen, vars formella namn är Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, är en ideell förening stiftad 1882 med cirka 3 500 medlemmar. Kulturen har Sveriges största samling av kulturhistoriska föremål från södra Sverige, stora samlingar av jämförande föremål från hela världen och norra Europas största medeltidsarkeologiska samling. Kulturen har besöksmål i fem skånska kommuner. Huvuddelen av den publika verksamheten utförs på Kulturen i Lund. De övriga besöksmålen är Kulturens Östarp, Livets museum, Medicinhistoriska museet i Helsingborg, Hökeriet, Tegnérmuseet, Norlindmuseet samt Bosjöklosters mölla. Utifrån en bred definition av kulturarvsbegreppet, som inbegriper både det materiella och immateriella kulturarvet, driver Kulturen utställningsverksamhet, dokumentation, insamling, vård, magasinering, vetenskaplig bearbetning, programverksamhet och pedagogisk verksamhet inom hela det kulturhistoriska fältet. Kulturen utför även uppdrag inom arkeologi och bebyggelseantikvarisk verksamhet i framför allt södra Sverige. Kulturen ska vara en resurs och ett kunskapscentrum för hela regionen genom att vara rörligt, tillgängligt och serviceinriktat. Kulturen ska också, utifrån sin samlade kompetens, inta en självständig roll i frågor som rör kulturarv.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin

Relaterad media