Kulturens pressrum


Många av Historiska museets medeltida träskulpturer har funnits i museet sedan starten våren 1918. Besök museets konservator Nadine Huth och se hur hon arbetar med de bemålade skulpturerna och hur bevarandet av denna kulturskatt går till. Foto: Historiska museet

Museiveckan – bevarande av medeltida träskulpturer Historiska museet.jpg

Många av Historiska museets medeltida träskulpturer har funnits i museet sedan starten våren 1918. Besök museets konservator Nadine Huth och se hur hon arbetar med de bemålade skulpturerna och hur bevarandet av denna kulturskatt går till. Foto: Historiska museet
Fil typ:jpeg
Licens:Non-commercial use
Storlek:16529kb