2019-06-03 09:28Pressmeddelande

Kulturens årsböcker tillgängliga digitalt från och med idag

Kulturens årsböcker, en tidlös utgåva? Fotograf: Johan Hofvendahl/KulturenKulturens årsböcker, en tidlös utgåva? Fotograf: Johan Hofvendahl/Kulturen

82 volymer, 17.622 sidor kulturhistoria

I samband med Kulturens årsmöte idag, måndag den 3 juni 2019, gör Kulturen också tillgängligt ett stort antal årsböcker digitalt. På Kulturens webbplats, www.kulturen.com, kommer man nu åt samtliga volymer från första årgång 1935 till årgång 2016.

Digitaliseringen har skett i två omgångar. För ungefär två år sedan publicerade Kulturen de senaste 32 årsböckerna (1985–2016). Från och med idag finns ytterligare 50 volymer tillgängliga, de första 50, (1935–1984), vilket har gjorts möjligt med medel från Kungliga Patriotiska Sällskapet. Totalt rör det sig om 82 volymer, eller 17.622 sidor kulturhistoria!

– Vi blir ofta kontaktade av allmänhet, släktforskare och forskare som vill komma åt ett specifikt avsnitt i våra årsböcker eller undrar ifall ett visst ämne har behandlats i dem. Årsböckerna spänner över stora delar av den sydsvenska kulturhistorien, och är numera också en del av den. Det är ett fantastiskt material och därför är det naturligtvis väldigt tillfredsställande att det nu är tillgängligt för alla, säger Gustav Olsson, Kulturens museichef

– Men vi nöjer oss inte där, säger Johan Hofvendahl, kommunikationsansvarig på Kulturen. Nu är planen att beforska hur vi har arbetat med detta medium i vår dialog med omvärlden. Det finns massvis av spännande nedslag man kan göra. Exempelvis hur samtida globala eller lokala händelser har gjort avtryck i böckerna, eller t.ex. vilken position vi själva har intagit i vår roll som förmedlare av kulturhistoria. Vi har oändligt många ingångar att välja bland! Det är faktiskt raka motsatsen till att "leta efter en nål i en höstack", minus nålen.

Mer information

Direktlänk: https://www.kulturen.com/kulturens-arsbok/digitalt/ 

 Om Kulturen i Lund

Kulturen, vars formella namn är Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, är en ideell förening stiftad 1882 med cirka 3 500 medlemmar. Kulturen har Sveriges största samling av kulturhistoriska föremål från södra Sverige, stora samlingar av jämförande föremål från hela världen och norra Europas största medeltidsarkeologiska samling. Kulturen har besöksmål i fem skånska kommuner. Huvuddelen av den publika verksamheten utförs på Kulturen i Lund. De övriga besöksmålen är Kulturens Östarp, Livets museum, Medicinhistoriska museet i Helsingborg, Hökeriet, Tegnérmuseet, Norlindmuseet samt Bosjöklosters mölla. Utifrån en bred definition av kulturarvsbegreppet, som inbegriper både det materiella och immateriella kulturarvet, driver Kulturen utställningsverksamhet, dokumentation, insamling, vård, magasinering, vetenskaplig bearbetning, programverksamhet och pedagogisk verksamhet inom hela det kulturhistoriska fältet. Kulturen utför även uppdrag inom arkeologi och bebyggelseantikvarisk verksamhet i framför allt södra Sverige. Kulturen ska vara en resurs och ett kunskapscentrum för hela regionen genom att vara rörligt, tillgängligt och serviceinriktat. Kulturen ska också, utifrån sin samlade kompetens, inta en självständig roll i frågor som rör kulturarv.