2022-03-11 06:30Pressmeddelande

Kulturen gör arkeologisk förundersökning i kvarteret Paradis i Lund

Området för den arkeologiska förundersökningen markerad med blått på karta från år 1853. Centralt i rektangeln kan den tidigare sträckningen av Norra Vallgatan ses. Gatan låg på den södra sidan av den medeltida vallen och vallgraven. Återgive...

Den 14 mars startar Kulturen fältfasen av en arkeologisk förundersökning på tomten kv Paradis 51 i centrala Lund, längs Allhelgona Kyrkogata. Under två veckor kommer tre arkeologer att undersöka vilka arkeologiska lämningar som är bevarade i området.

En undersökning med markradar som gjordes i januari tyder på att det finns intressanta historiska lämningar.

– Vi vill se om rester av vallgraven och vallen kring staden finns bevarad, liksom eventuella lämningar efter bebyggelse innanför den forna stadsvallen, säger arkeolog Kristoffer Brink.

Den aktuella tomten, kv Paradis 51, var den största tomten innanför den medeltida stadsvallen. Det har gjorts flera tidigare iakttagelser på tomten och i dess närområde. Dessa gör att vi har god kunskap om vad som har hänt i området från mitten av 1600-talet och framåt, men tiden innan dess vet vi ännu inte mycket om.

Undersökningen görs inför en tillbyggnad till en av universitetsbyggnaderna för Lunds universitet, som planeras av Akademiska Hus.

Journalister är välkomna att träffa arkeologerna på plats vid undersökningen torsdagen den 17 mars kl 14. Kulturen kommer att publicera ett par blogginlägg om undersökningen på www.kulturen.com.

Arkeologisk förundersökning:  kv Paradis 51, fältundersökningen pågår 14–25 mars 2022.

Plats: Längs Allhelgona Kyrkogata i Lund (vid busshållsplats Lund Biskopshuset/ snett mittemot restaurang Valvet) i kvarteret Paradis.

Visning för journalister: Torsdagen den 17 mars 2022, kl 14

Kontakt:
Kristoffer Brink, arkeolog på Kulturen, kristoffer.brink@kulturen.com, 046-35 04 57


Om Kulturen i Lund

Kulturen i Lund är ett museum som sträcker sig över två kvarter i centrala Lund, fyllda med kulturhistoriska hus och trädgårdsmiljöer som du kan besöka. Stig in i husen och upplev livet i staden och på landet, från medeltiden och fram till 1930-talet. Du kan också välja bland ett tjugotal utställningar – från folkkonst till modern design, från medeltidens historia till samtiden, från lokal kultur till världskultur. Vi har även en bred programverksamhet för alla åldrar.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin