Kulturens pressrum


Området för den arkeologiska förundersökningen markerad med blått på karta från år 1853. Centralt i rektangeln kan den tidigare sträckningen av Norra Vallgatan ses. Gatan låg på den medeltida vallen och vallgraven. Återgiven från André och Högstedts "Kartornas Lund" 1990, s 68

Arkeologisk förundersökning kv Paradis 51 i Lund.png

Området för den arkeologiska förundersökningen markerad med blått på karta från år 1853. Centralt i rektangeln kan den tidigare sträckningen av Norra Vallgatan ses. Gatan låg på den medeltida vallen och vallgraven. Återgiven från André och Högstedts "Kartornas Lund" 1990, s 68
Fil typ:png
Licens:Media use
Storlek:3437kb