2019-04-10 08:36Pressmeddelande

Flyktingdokumentation vann priset som Årets samtidsdokumentation

Foto: Matso Pamucina/Malmö museer. 
Foto: Matso Pamucina/Malmö museer.

Den flyktingdokumentation som de tre regionala museerna i Skåne har gjort tillsammans med Lunds universitet har idag vunnit priset som Årets samtidsdokumentation. Vinnaren utses av DOSS – Dokumentation av Samtida Sverige – och priset delades ut på Sveriges Museers vårmöte.

September 2015, när den stora flyktingströmmen till Sverige började, beslutade sig Kulturen, Malmö museer, Regionmuseet Kristianstad och Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet för att sätta igång ett dokumentationsprojekt om olika sidor av flyktingskap och integration, volontärarbete och aktivism.

– Det här projektet är ett fantastiskt exempel på hur vi kan agera snabbt, tack vare vårt goda samarbete, säger Charlotte Åkerman som är chef för samlingsavdelningen på Kulturen.

En projektplan togs fram av projektgruppen hösten 2015. Den hastiga starten innebar snabba lösningar och bristande resurser i den inledande fasen. Men just detta material hade aldrig blivit insamlat om projektgruppen hade inväntat optimala förutsättningar och resurser. Under våren 2016 beviljades projektet stöd från Kultur Skåne och Statens Kulturråd med sammanlagt 1 190 000 kronor.

Bland det insamlade materialet finns mängder med intervjuer, filmer, tusentals fotografier, deltagande observationer, föremål och skrivna berättelser inskickade av både flyktingar och volontärer. Några flyktingar/flyktingfamiljer har följts under lång tid.

Upprop för att få in skrivna berättelser skickades ut till frivilliga och andra som arbetade med flyktingmottagandet, för att nå både flyktingar och de som arbetade med flyktingmottagandet. Uppropen översattes till engelska, tigrinya, pashto, arabiska och dari.

Genom dokumentationsprojektet har nya berättelser, viktiga vittnesmål, foton, filmer och föremål tillförts museernas arkiv och magasin. Detta material blir tillgängligt för forskare, och kommer att användas i utställningar, dokumentärfilmsproduktioner och publikationer framöver.

Projektet har resulterat i två filmer. Den första var Räkna med mig, en film av och om ensamkommande unga som presenterades för speciellt inbjudna på Malmö museer och senare visades i Sveriges Riksdag.  Den andra filmen, Flyktingdokumentation – samarbete Skånes regionala museer samt Lunds universitet, är en sammanställning av en liten del av projektets insamlade material. Den finns att se på www.kulturen.com/samlingar/flyktingdokumentation.

Så här lyder juryns motivering

"I ett långvarigt, genomtänkt och varierande samarbetsprojekt lyckas de fyra institutionerna belysa ett av de mest brännande och aktuella samhällsområdena i vår samtid. Projektet har arbetat med beprövade etnografiska metoder men har också på ett förtjänstfullt sätt utvecklat nya i samverkan mellan museer, universitet och civilsamhälle. Dokumentationen har genererat ett brett och rikt material som omfattar hela flyktingmottagandet ur skilda perspektiv. Sammantaget är projektet Flyktingdokumentation en gedigen och inspirerande samtidsdokumentation till glädje och nytta för samhälle och museiverksamhet idag, men också för framtida och fördjupande historieskrivning."

Bilaga:  Pdf med bilder och tillhörande längre bildtexter, skrivna av Aila Peterson från Malmö museer. Alla bilder i dokumentet finns bifogade som högupplösta pressbilder (scrolla ner och klicka upp en bild, och klicka sedan på Ladda ner-knappen). Fotograf anges för varje bild.

Kontakt:  
Charlotte Åkerman, chef för samlingsavdelningen på Kulturen, 046-35 04 16, charlotte.akerman@kulturen.com

Karin Hindfelt, intendent på samlingsavdelningen på Kulturen, 046-35 04 12, karin.hindfelt@kulturen.com

Länk till information om DOSS:
 http://www.sverigesmuseer.se/network/doss-dokumentation-av-samtida-sverige/Om Kulturen i Lund

Kulturen, vars formella namn är Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, är en ideell förening stiftad 1882 med cirka 3 500 medlemmar. Kulturen har Sveriges största samling av kulturhistoriska föremål från södra Sverige, stora samlingar av jämförande föremål från hela världen och norra Europas största medeltidsarkeologiska samling. Kulturen har besöksmål i fem skånska kommuner. Huvuddelen av den publika verksamheten utförs på Kulturen i Lund. De övriga besöksmålen är Kulturens Östarp, Livets museum, Medicinhistoriska museet i Helsingborg, Hökeriet, Tegnérmuseet, Norlindmuseet samt Bosjöklosters mölla. Utifrån en bred definition av kulturarvsbegreppet, som inbegriper både det materiella och immateriella kulturarvet, driver Kulturen utställningsverksamhet, dokumentation, insamling, vård, magasinering, vetenskaplig bearbetning, programverksamhet och pedagogisk verksamhet inom hela det kulturhistoriska fältet. Kulturen utför även uppdrag inom arkeologi och bebyggelseantikvarisk verksamhet i framför allt södra Sverige. Kulturen ska vara en resurs och ett kunskapscentrum för hela regionen genom att vara rörligt, tillgängligt och serviceinriktat. Kulturen ska också, utifrån sin samlade kompetens, inta en självständig roll i frågor som rör kulturarv.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin

Relaterad media