2020-10-29 06:01Pressmeddelande

En tredje grav påträffad av Kulturens arkeologer vid Domkyrkan

Foto: Adam Hultberg, KulturenFoto: Adam Hultberg, Kulturen

I samband med underhållsarbeten på Lunds Domkyrka har Kulturens arkeologer fått möjlighet att dokumentera delar av kyrkans medeltida historia. Under en trappa som tagits ner vid kyrkans sydöstra hörn har arkeologerna nu avtäckt en medeltida grav, i form av en murad stenkista. Pressvisning torsdag 29 oktober kl 10.30.

Graven kan preliminärt dateras till 1100-/1200-talet. Sannolikt har den gravlagda individen varit en högt uppsatt kyrklig ämbetsman, alternativt en person som haft råd att betala för den förnäma gravplatsen.

Kulturens arkeologer har nu avtäckt en medeltida grav i form av en murad stenkista. Graven kan preliminärt dateras till 1100-/1200-talet. Sannolikt har den gravlagda individen varit en högt uppsatt kyrklig ämbetsman, alternativt en person som haft råd att betala för den förnäma gravplatsen. Foto: Adam Hultberg, Kulturen

 Foto: Adam Hultberg, Kulturen

Ytterligare två gravar har redan undersökts. Den ena individen låg i en tegelkista och den andra individen har blivit gravlagd i en enkel tygsvepning utan kista. I tegelkistan påträffades ett krossat keramikkärl fyllt med kol, som troligen är resterna av rökelse som placerats där vid begravningen.

Arbetena har också frilagt en del av Domkyrkans fasad som varit opåverkad av de många restaureringsarbeten och ombyggnationer som gjorts genom århundradena. Muren som kommit fram skiljer sig tydligt från Domkyrkans övriga fasad, och man kan se att en annan typ av sten använts. Här finns tydliga verktygspår från de medeltida stenhuggarnas mejslar. I muren finns också ett inristat årtal och fyra bokstäver, ”M,B,S,T 1848”. Sannolikt är det inristade årtalet den senaste gången muren var synlig, senast man byggde om trappan. 

Pressvisning:
Torsdagen den 29 oktober 2020 kl 10.30 visar Kulturens arkeolog Adam Hultberg gravarna och berättar om fynden på plats vid Domkyrkan. 

Pressbilder:
Två bilder bifogas, se nedan.

För mer information:
Adam Hultberg, arkeolog på Kulturen, 046-35 04 36, adam.hultberg@kulturen.comOm Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening med museer och friluftsmuseer i flera skånska kommuner. Huvuddelen av den publika verksamheten utförs på Kulturen i Lund. Vi arbetar med pedagogik och vi utför vetenskaplig verksamhet inom hela det kulturhistoriska fältet. Vi genomför också arkeologiska uppdrag och uppdrag inom bebyggelseantikvarisk verksamhet.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin