Kulturens pressrum


Kulturens arkeologer har nu avtäckt en medeltida grav i form av en murad stenkista. Graven kan preliminärt dateras till 1100-/1200-talet. Sannolikt har den gravlagda individen varit en högt uppsatt kyrklig ämbetsman, alternativt en person som haft råd att betala för den förnäma gravplatsen. Foto: Adam Hultberg, Kulturen

Arkeologisk utgrävning vid Domkyrkan i Lund hösten 2020.jpg

Kulturens arkeologer har nu avtäckt en medeltida grav i form av en murad stenkista. Graven kan preliminärt dateras till 1100-/1200-talet. Sannolikt har den gravlagda individen varit en högt uppsatt kyrklig ämbetsman, alternativt en person som haft råd att betala för den förnäma gravplatsen. Foto: Adam Hultberg, Kulturen
Fil typ:image
Licens:Media use
Storlek:6054kb