Det är långsamt att vara här – om Vipeholms sjukhus

Tisdagen den 28 mars öppnar utställningen "Det är långsamt att vara här – om Vipeholms sjukhus" på Livets museum i Lund. Utställningen berättar om livet på ”sinnesslöanstalten” Vipeholm, mest känt för de kariesexperiment som utfördes på de intagna under slutet av 1940-talet. Vi försöker komma nära några av de patienter som spenderade sina liv innanför sjukhusets väggar. Utställningen berättar också om varför denna typ av anstalt öppnade och om hur synen på människor med intellektuella funktionsnedsättningar har förändrats under de senaste 100 åren. Livets museum är ett medicinhistoriskt museum i Lund som berättar om hur kroppen fungerar. Museet drivs av Kulturen på uppdrag av Region Skåne, i samarbete med Sydsvenska Medicinhistoriska sällskapet. Läs mer på www.kulturen.com/livetsmuseum