Mästarprovet – En rustning blir till

I utställningen "Mästarprovet – En rustning blir till" visas en rekonstruktion av en 1500-talsrustning, tillverkad i nutid av rustningsmakare Albert Collins. Du får se den färdiga rustningen, rekonstruktioner av underplaggen, verktyg som har använts och du kan prova en handske. I bilder och filmer får du ta del av tillverkningen som har skett med traditionella metoder, med rekonstruerade 1500-talsverktyg. Utställningsperiod 18 februari–5 november 2023. Läs mer på www.kulturen.com/utstallningar.