2019-04-09 06:00Pressmeddelande

Visning av arkeologisk slutundersökning i Bara

En lancettspets från sen järnålder hittades i fyllningen till ett stolphål.En lancettspets från sen järnålder hittades i fyllningen till ett stolphål.

Kulturens arkeologer undersöker en vendeltida–vikingatida boplats i Bara i Svedala kommun. På onsdag, en av de sista dagarna i fält, arrangerar vi en kvällsvisning av undersökningsplatsen.                                                                                                                                            

Under visningen berättar vi lite om resultaten från området som vi har undersökt. Ett urval av fynden som  har påträffats kommer också att visas upp. Goda parkeringsmöjligheter precis intill undersökningsplatsen!

Evenemang: Visning av arkologisk slutundersökning i Bara, Svedala kommun

Datum och tid: Onsdagen den 10 april kl 16.30–17.30

Plats: Undersökningsplatsen ligger i Värby, Bara, Svedala kommun. Adressen till undersökningsplatsen är Malmövägen 575. Länk till platsen på google maps: https://goo.gl/maps/3PpaAL1hq9C2

Kontakt: Projektledare, arkeolog Aja Guldåker, 046-35 04 17, aja.guldaker@kulturen.com

Bilder: Tre lågupplösta bilder bifogas, tyvärr har vi inga högupplösta pressbilder. Det går bra att fotografera under visningen. 

 

 

 Om Kulturen i Lund

Kulturen, vars formella namn är Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, är en ideell förening stiftad 1882 med cirka 3 500 medlemmar. Kulturen har Sveriges största samling av kulturhistoriska föremål från södra Sverige, stora samlingar av jämförande föremål från hela världen och norra Europas största medeltidsarkeologiska samling. Kulturen har besöksmål i fem skånska kommuner. Huvuddelen av den publika verksamheten utförs på Kulturen i Lund. De övriga besöksmålen är Kulturens Östarp, Livets museum, Medicinhistoriska museet i Helsingborg, Hökeriet, Tegnérmuseet, Norlindmuseet samt Bosjöklosters mölla. Utifrån en bred definition av kulturarvsbegreppet, som inbegriper både det materiella och immateriella kulturarvet, driver Kulturen utställningsverksamhet, dokumentation, insamling, vård, magasinering, vetenskaplig bearbetning, programverksamhet och pedagogisk verksamhet inom hela det kulturhistoriska fältet. Kulturen utför även uppdrag inom arkeologi och bebyggelseantikvarisk verksamhet i framför allt södra Sverige. Kulturen ska vara en resurs och ett kunskapscentrum för hela regionen genom att vara rörligt, tillgängligt och serviceinriktat. Kulturen ska också, utifrån sin samlade kompetens, inta en självständig roll i frågor som rör kulturarv.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin