2007-11-08 10:00Pressmeddelande

Vapen och tema Kina på Kulturen 2008

null

Kulturen har Kina som tema 2008. Temat belyses i flera utställningar, program, föreläsningar och i vår pedagogiska verksamhet. Kulturens samlingar kompletteras med betydelsefulla inlån som speglar Kina och kinesisk konst och kultur under flera tusen år.

Utgångspunkten är Kinas betydelse i historisk tid och i nutid. Men även dagens Kina och den kinesiska kulturens påverkan på oss sätts i fokus. Hur har Sverige mött Kina och hur möter vi Kina idag? I fyra utställningar; Drakar från Kina, Kina – Mitt i världen, Kinesiska marionetter och Kinesiskt tuschmåleri visar vi olika aspekter av kinesisk kultur.

Men vi inleder år 2008 med öppnandet av en ny permanent utställning om Vapen.


VAPEN - MAKT ÖVER LIV
Ny permanent utställning som invigs januari 2008
Detta är en lockande, skrämmande och eftertänksam utställning om dödens design. Den handlar om människan, hennes vapen och hennes makt över liv. Vapen har varit en del av människans kultur från äldsta stenåldern till nu. Kulturen har en stor vapensamling, från äldsta tid fram till 1900-talet och från olika delar av världen. Utställningen berör även det blodiga Slaget om Lund 1676.

Med vapnens hjälp har människan fått makt att styra över liv som ingen annan varelse på jorden. Vapnen ger människan möjligheter samtidigt som de utgör ett hot mot oss. För till sist är vapen redskap som är tänkta att åstadkomma skada på levande kroppar och de flesta av oss betraktar därför utan tvekan vapen som ganska obehagliga ting.

Historien om vapnen kan hjälpa oss som lever i dag att förstå under vilka villkor som de mänskliga samhällena vuxit fram i världen. Den som blundar för vapnens roll i historien kan inte heller förhålla sig till deras roll i vår samtid. Vilket visat sig vara ödesdigert flera gånger genom historien.

Pressbilder till utställningen går att ladda ner via www.kulturen.com. Lösenordet är b469alle
Utställningsansvariga: Karin Schönberg, tfn. 046-35 04 21, karin.schonberg@kulturen.com och Björn Magnusson Staaf, tfn. 046-35 04 51, bjorn.magnusson.staaf@kulturen.com.


TEMA KINA 2008 PÅ KULTUREN


Drakar från Kina
17 februari – 28 september 2008
Glada kinesiska drakar har släppts ut ur Kulturens magasin. Draken är en lyckobringande symbol för kejsaren och Kina och har använts som dekor i flera tusen år. I anslutning till utställningen kommer vi även att ha en drakverkstad där besökarna kan skapa egna flygande drakar och familjeaktiviteter som knyter an till den kinesiska myten om draken.
Utställningsansvarig: Charlotte Åkerman, tfn. 046-35 04 16, charlotte.akerman@kulturen.com.

Kina – mitt i världen
11 maj 2008 – 15 februari 2009
En kulturhistorisk utställning om Kinas konst och kultur - från de kinesiska tecknen på de äldsta bronserna till Kina som världens producent. Utställningen speglar våra relationer till Kina genom tiderna och vår bild av Kina idag.
Utställningsansvarig: Eva Kjerström Sjölin, tfn. 046-35 04 12, eva.kjerstrom.sjolin@kulturen.com.

Kinesisk dockteatertradition
14 september 2008 – 31 december 2008
Kinesisk handdocks- och skuggspelsteater ur ett asiatiskt perspektiv. Marionettmuseets samlingar visas i ett samarbete med Stiftelsen Marionettmuseet. Det blir även workshops med docktillverkning.
Utställningsansvarig: Björn Magnusson Staaf, tfn. 046-35 04 51, bjorn.magnusson.staaf@kulturen.com.

Kinesiskt tuschmåleri
26 oktober 2008 – 2 februari 2009
Målningar och kalligrafi av Zeng Mi, Jiang Baolin och Cui Zifan, tre internationellt kända och nyskapande tuschmålare som arbetar i en gammal kinesisk tradition.
Utställningsansvarig: Eva Kjerström Sjölin, tfn. 046-35 04 12, eva.kjerstrom.sjolin@kulturen.com.


MINDRE UTSTÄLLNINGAR PÅ KULTUREN 2008


Makt över liv
20 januari – 24 februari 2008
Elever från Fotoskolan Skåne tolkar orden ”makt över liv” i bilder.
Utställningsansvarig: Lena Larsén, tfn. 046-35 04 30, lena.larsen@kulturen.com.

Drömmar
27 januari – t.o.m. mars 2008
En utställning om sparbössor. Med anledning av Sparbanken Finns 175 års jubileum
Ett samarrangemang med Sparbanken Finn.
Utställningsansvarig: Lena Larsén, tfn. 046-35 04 30, lena.larsen@kulturen.com.

Påskutställning
26 februari – 24 mars 2008
En utställning om påskens traditioner.
Utställningsansvarig: Anders Jansson tfn.046-35 04 22, anders.jansson@kulturen.com.

Uarda 1908-2008
30 mars – 4 maj 2008
100 år av spex vid Lunds univeristet.
Ett samarrangemang med Lundaspexarna och AF.
Utställningsansvarig: Lena Larsén, tfn. 046-35 04 30, lena.larsen@kulturen.com.


ÖVERGRIPANDE ANSVAR FÖR 2008
Kulturens museichef Anki Dahlin, tfn. 046-35 04 02, anki.dahlin@kulturen.com. Biträdande museichef Björn Magnusson Staaf, tfn. 046-35 04 51, bjorn.magnusson.staaf@kulturen.com. Antikvarie Eva Kjerström Sjölin, tfn. 046-35 04 12, eva.kjerstrom.sjolin@kulturen.com.


PRESSANSVARIG OCH PROGRAMCHEF
Pressansvarig, Petra Kanvall, tfn. 046-35 04 17, petra.kanvall@kulturen.com.
Programchef Lena Larsén, tfn. 046-35 04 30, lena.larsen@kulturen.com.


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin