2015-09-23 07:00Pressmeddelande

Utställning om intolerans öppnar på Kulturen

null

På fredag 25 september öppnar P.K. – en utställning om intolerans på Kulturen i Lund. Det är en utställning producerad av Forum för levande historia, som genom olika konstverk väcker frågor och ger verktyg för diskussioner kring tolerans och intolerans. Pressvisning kl 10.30 och invigning kl 14.00. Välkomna!

För några år sedan genomförde Forum för levande historia en undersökning av ungdomars attityder till utsatta grupper i Sverige. De utsatta grupper som undersöktes var romer, muslimer, judar, utomeuropeiska flyktingar och homosexuella.

Utställningen P.K. bygger vidare på denna studie. Konstnärerna Jon Brunberg, Andrea Hvistendahl och Elisabeth Ohlson Wallin har använt rapporten Den mångtydiga intoleransen som inspiration för utställningens konstverk och installationer. 

En workshop i utställningen tar sin utgångspunkt i de tre konstnärernas verk. Med hjälp av filmer, taktila spel och frågor undersöks innebörden av begreppen tolerans/intolerans. Vilka strukturer i samhället påverkar vårt förhållningssätt till varandra? Hur kan intolerans motverkas?

Workshopen riktar sig till skolklasser i gymnasiet och åk 9. För övriga besökare finns en kort vägledning till utställningen.

– Ett av museernas viktigaste uppdrag är att verka för ett demokratiskt samhälle. Därför är utställningar som PK så viktiga; utställningar som ställer frågor och tvingar besökaren att reflektera över sig själv och sin egen del i historien och i samhället, säger Kulturens utställningspedagog Annika Mandahl. 

Vi erbjuder workshops i utställningen genom vårt Skolprogram, och vi erbjuder även Lärarfortbildning om utställningen. 

Pressvisning fredag 25/9 kl 10.30
Visning av utställningen för journalister med utställningspedagog Annika Mandahl från Kulturen, Johan Perwe från Forum för levande historia samt konstnärerna Andrea Hvistendahl och Jon Brunberg som berättar om sina verk i utställningen. Dessutom visar vi hur en workshop kan gå till med hjälp av en klass från gymnasieskolan Spyken.

Invigning fredag 25/9 kl 14.00
Utställningen invigs av överintendent Ingrid Lomfors från Forum för levande historia, Kulturens museichef Anki Dahlin samt konstnärerna Andrea Hvistendahl och Jon Brunberg som berättar om sina verk i utställningen. Dessutom visar vi hur en workshop kan gå till med hjälp av en klass från gymnasieskolan Spyken.

Utställningsperiod:
25 september 2015 - 28 februari 2016

Plats: Kulturen, Tegnérsplatsen i Lund

För mer information: 
Maria Bohlin, informatör på Kulturen, 046-35 04 47, maria.bohlin@kulturen.com

Johan Perwe, pressekreterare Forum för levande historia, 0702-59 38 19, johan.perwe@levandehistoria.se

Varför heter utställningen PK? PK är en förkortning av uttrycket politiskt korrekt. Uttrycket har med åren fått en negativ laddning. Att vara politisk korrekt förknippas ibland med att följa med strömmen, att vara feg. Vi hävdar att det inte är så. Det kan rentav vara tvärtom. I vissa situationer krävs mod för att stå upp för ökad tolerans, jämställdhet, människors lika värde och andra demokratiska värden som anses politiskt korrekta. /Forum för levande historia

Kulturen är två kvarter i centrala Lund fyllda av kulturhistoriska hus och trädgårdsmiljöer som du kan besöka. Stig in i våra hus och upplev livet i staden och på landet, från medeltiden och fram till 1930-talet. Du kan också välja bland ett tjugotal utställningar – från folkkonst till modern design, från medeltidens historia till samtiden, från lokal kultur till världskultur.  Dessutom har vi programverksamhet för alla åldrar. Verksamheten drivs sedan 1882 av en ideell förening, med verksamhetsbidrag från Lunds kommun och Region Skåne. Förutom friluftsmuseet i Lund har Kulturen även flera andra besöksmål, t ex Kulturens Östarp, Tegnérmuseet och Hökeriet.


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin