2015-03-25 07:00Pressmeddelande

Tvåårig satsning på vård av Kulturens timrade hus

null

Under en tvåårsperiod satsar Kulturen i Lund på friluftsmuseets timrade hus som är i stort behov av restaurering. Den nyligen anställde projektledaren Ulrik Hjort Lassen, som förra året disputerade som världens första hantverksdoktor, ska leda arbetet. Satsningen börjar med Måketorpsboden från Småland, som funnits på Kulturen ända sedan museet öppnade 1892. Även Bosebo kyrka och Onsjöstugan ska restaureras.

– Det är spännande att få arbeta med så pass gamla och ståtliga byggnader. I första hand måste vi se till att de blir bevarade på bästa sätt för framtida generationer, säger projektledare Ulrik Hjort Lassen.

Han är i grunden timmerman och disputerade förra året med avhandlingen The Invisible Tools of a Timberframer vid institutionen för Kulturvård vid Göteborgs universitet. Hans avhandling var den första som fokuserade på det utförande hantverket, på hur man faktiskt gör.

Kulturen har två timmermän, som under de senaste åren har restaurerat Uranäsboden från grunden. Under den tvååriga satsningen på de timrade husen kommer ytterligare hantverkare att anställas. Restaureringarna ska genomföras på ett sätt så museets besökare kan få ta del av hantverkarnas kunskaper och det pågående arbetet.

– Min förhoppning är att vi under denna tvåårsperiod kan lyfta de hantverkstekniska frågorna på ett nytt och mera integrerande sätt, samtidigt som vi ser till att hålla tidsramarna för projektet, säger Ulrik Hjort Lassen.

Han hoppas att det ska vara möjligt att låta publiken ta del av vissa moment i arbetet, och kanske involvera intresserade och kunniga personer bland Kulturens medlemmar.

Det är många faktorer att ta hänsyn till när man restaurerar kulturhistoriskt betydelsefulla byggnader. I de timrade husen finns spår som berättar om hur de är byggda, hur materialet är transporterat från skogen, hur timmermännen har märkt och huggit knutar och långdrag. Det finns spår som berättar om hur museet har hanterat byggnaderna, hur man har lagat rötskador och hur man valt att använda husen för besökarna. Och det finns spår som berättar om hur man har levt och använt byggnaderna innan de kom till museet. Det är viktigt att ta alla dessa spår och berättelser med i beräkningen när beslut kring restaureringarna ska tas, och det är flera olika yrkesgrupper på Kulturen som är involverade. Ulrik Hjort Lassen kommer att fungera som en länk mellan de olika yrkesgrupperna. 

Restaureringarna kan följas på bloggen Bakom kulisserna på www.kulturen.com.

Pressen är välkommen att komma till Kulturen för att höra mer om arbetet. Boka en tid med Ulrik Hjort Lassen, så kan han berätta och visa runt.

För mer information:
Ulrik Hjort Lassen, projektledare byggnadsvård: 046-35 04 09, ulrik.hjortlassen@kulturen.com

Maria Bohlin, informatör: 046-35 04 47, maria.bohlin@kulturen.com

Bilagor: Pressbilder (scrolla ner och klicka på bilderna för att ladda ner högupplösta versioner) samt pdf med kortfakta om Kulturens timrade hus. 

Kulturen är två kvarter i centrala Lund fyllda av kulturhistoriska hus och trädgårdsmiljöer som du kan besöka. Stig in i våra hus och upplev livet i staden och på landet, från medeltiden och fram till 1930-talet. Du kan också välja bland ett tjugotal utställningar – från folkkonst till modern design, från medeltidens historia till samtiden, från lokal kultur till världskultur.  Dessutom har vi programverksamhet för alla åldrar. Verksamheten drivs sedan 1882 av en ideell förening, med verksamhetsbidrag från Lunds kommun och Region Skåne. Förutom friluftsmuseet i Lund har Kulturen även flera andra besöksmål, t ex Kulturens Östarp, Tegnérmuseet och Hökeriet.


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin