2014-05-21 07:00Pressmeddelande

Tro, hopp och hälsa på Medicinhistoriska museet i Helsingborg

null

Nu är det dags att presentera förslaget till en ny basutställning på Medicinhistoriska museet i Helsingborg! Tro, hopp och hälsa handlar om synen på sjukdom, vad som anses som friskt eller sjukt och hur detta har förändrats över tid. Genom historiska återblickar ska utställningen ge perspektiv på relationen mellan sjukdom, omvårdnad och samhällets utveckling.

Sedan hösten 2013 har Kulturen uppdraget att driva Medicinhistoriska museet i Helsingborg och Livets museum i Lund samt att förvalta Regions Skånes medicinhistoriska samlingar. Den gamla utställningen i Helsingborg är nedplockad och lokalen, det gamla barnsjukhuset, håller på att renoveras inför en nystart.  

Presentation av utställningsförslag inför politiskt beslut
Kulturen har tagit fram ett förslag till ny basutställning tillsammans med utställningsföretaget Expology. Det presenteras för regionpolitiker och tjänstemän från Kultur Skåne onsdagen den 28 maj klockan 11.00. Pressen är välkommen att delta, och efter presentationen finns Kultur Skåne och Kulturen tillgängliga för frågor och intervjuer.

Utställningen Tro, hopp och hälsa är en utställning som är intressant för alla, men den utformas speciellt för målgruppen unga vuxna samt för studerande och anställda inom vården.Den är en upplevelsebaserad tidsresa i medicinens utveckling, men kopplingar görs också till dagens verklighet, till Helsingborgs egen medicinhistoria och till besökaren själv. Utställningens mål är att locka till eftertanke och reflektion.

Komplement till Livets museum i Lund
– Att förstå den moderna sjukvårdens utveckling, både de vetenskapliga framstegen och det samhälleliga arbetet med förebyggande folkhälsa, är att förstå vårt eget samhälle. Den berättar om synen på människan och tar sin utgångspunkt både i dig som individ och i samhällsbygget i stort.

Det säger Mats Engström som är intendent på Kulturen och samordnare för de medicinhistoriska utställningarna och samlingarna. Han poängterar att museet i Helsingborg blir ett komplement till Livets museum i Lund, där utställningarna fokuserar på människokroppens funktioner. 

Tidsplan efter beslut om finansiering
Kulturens förhoppning är att det fortsatta arbetet inför utställningen kan påbörjas så snart som möjligt, men tidsplanen kan inte fastställas förrän Region Skåne har fattat beslut om finansiering. Den beräknade kostnaden för att bygga utställningen är ca 1,5 miljoner kronor. För att sedan kunna hålla museet öppet och ge visningar kommer Kulturen att samarbeta med Helsingborgs medicinhistoriska förening, som även bistår med sina kunskaper och erfarenheter kring medicinens och omvårdnadens historia. Utställningen beskrivs utförligare i en bifogad pdf!

Datum och tid: Onsdagen den 28 maj 2014. Presentation av utställningsförslag kl 11-11.40, tid för frågor i anslutning till presentationen kl 11.40-12.00, mingel och tid för individuella intervjuer kl 12.00-12.30.

Plats: Medicinhistoriska museet i Gamla barnsjukhuset, Bergaliden 20 i Helsingborg.

Bilagor, pdf:
Utställningsförslag Tro, hopp och hälsa
Bakgrund om Medicinhistoriska museet i Helsingborg
Längre bildtexter till pressbilder

Pressbilder: Bilder som kan laddas ner i högupplöst version bifogas. Det ges också tillfälle för fotografering efter presentationen av utställningsförslaget.

För mer information: 
Mats Engström, intendent Kulturen, 046-35 04 08, mats.engstrom@kulturen.com
Maria Bohlin, informatör, 046-35 04 47, maria.bohlin@kulturen.com

Kulturen är två kvarter i centrala Lund fyllda av kulturhistoriska hus och trädgårdsmiljöer som du kan besöka. Stig in i våra hus och upplev livet i staden och på landet, från medeltiden och fram till 1930-talet. Du kan också välja bland ett tjugotal utställningar – från folkkonst till modern design, från medeltidens historia till samtiden, från lokal kultur till världskultur.  Dessutom har vi programverksamhet för alla åldrar. Verksamheten drivs sedan 1882 av en ideell förening, med bidrag från Lunds kommun och Region Skåne. Förutom friluftsmuseet i Lund har Kulturen även flera andra besöksmål, t ex Kulturens Östarp, Tegnérmuseet och Hökeriet.


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin