2018-03-15 07:30Pressmeddelande

Timmerhus med historia – en ny bok från Kulturen i Lund

null

I maj ger vi ut den populärvetenskapliga boken Timmerhus med historia – Berättelser om några hus på Kulturen i Lund som handlar om nio liggtimrade hus från södra Sverige. Vi berättar inte bara om husens ursprungshistoria på olika platser i södra Sverige, utan också om deras historia på museet, hur de har restaurerats och hur de används i vår kulturarvspedagogik.

Husen uppfördes 1650–1850 och flyttades till museet under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Det handlar om stugor, förrådsbodar, en prästgård och en träkyrka. Under de senaste åren har vi restaurerat några av husen och därigenom fått fram ny kunskap. Processen har dokumenterats och förmedlats till allmänheten genom blogginlägg, videoklipp och visningar. Det har funnits ett stort intresse och vi har genomfört visningar för olika målgrupper, från förskolor till universitet.

Genom boken Timmerhus med historia tar vi ytterligare ett steg för att förmedla kunskap om våra kulturhistoriska byggnader. Boken berättar utförligt om ursprungsmiljön där de timrade husen stod innan de flyttades till museet, om frågorna vi ställts inför när vi restaurerat husen och vilken kunskap som kommit fram när vi dokumenterat husen före och under arbetet. I texterna berättar vi också om timmerhantverket och hur vi arbetat med traditionella arbetsmetoder med utgångspunkt i de spår som tidigare hantverkare lämnat efter sig. Vi lyfter också fram det publika arbete vi gör kring hantverk och byggnadstradition.

Texterna kompletteras av ett rikt bildmaterial. Det är bilder av byggnaderna innan de flyttas från sin ursprungsmiljö, gamla bilder från museet samt bilder från restaureringar, i synnerhet från de senaste åren.

– Det verkar inte finnas många tidigare böcker om timrade hus med dokumentation av restaureringsprocessen genom bilder, säger Gunilla Gardelin som är bokens redaktör och huvudförfattare.

Under de senaste 40-50 åren har arbetssätt och metoder utvecklats för att bedöma en byggnads ålder, som byggnadsarkeologiska och dendrokronologiska undersökningar. Med hjälp av dessa metoder har vi under de senaste årens restaureringar till exempel fått veta att Måketorpsboden är byggd i slutet av 1700-talet, och inte på 1600-talet som vi tidigare trott. Den tidigare bedömningen gjordes genom en stilhistorisk datering av framför allt bodens svarvade balusterdockor, men det har visat sig att de är återanvända från en äldre byggnad.

Timmerhus med historia vänder sig till en bred allmänhet som är intresserad av kulturhistoriska hus och Kulturens friluftsmuseum och till dem som jobbar med bebyggelseantikvariska frågor, timmerhantverk och restaureringar.

Som museum har vi en unik möjlighet att ta fram kunskap om våra hus som privata ägare kanske inte har möjlighet att göra. Vi vill gärna föra den kunskapen vidare, och det ingår också i vårt museiuppdrag att göra det.

Söndagen den 6 maj presenteras boken under en temadag på Kulturen i Lund. Redaktören och huvudförfattaren Gunilla Gardelin och medförfattarna berättar om boken, vi visar olika typer av byggnadshantverk och har visningar på olika teman kring de timrade husen.

Ny bok:
Timmerhus med historia – Berättelser om några hus på Kulturen i Lund.
Redaktör och huvudförfattare Gunilla Gardelin. Lund 2018. ISBN: 978-91-87054-11-2

Timmerhus med historia – temadag med boksläpp:
Söndagen den 6 maj på Kulturen i Lund. Mer info kommer på www.kulturen.com/program.

Pressbilder:
Bifogas, scrolla ner och klicka på en bild för att ladda ner den.

Smakprov ur boken: 
Bifogas, två olika pdf:er, s 146–156 och s 182–199. Scrolla ner och klicka på en av länkarna för att ladda ner. 

För mer information:
Gunilla Gardelin, redaktör och huvudförfattare, kulturmiljöutvecklare på Kulturen i Lund, 046- 35 04 53, gunilla.gardelin@kulturen.com

Pressexemplar:
Kan rekvireras från och med 1 maj genom att mejla till info@kulturen.com

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund, som är ett museum som sträcker sig över två kvarter i centrala Lund, fyllda av kulturhistoriska hus och trädgårdsmiljöer som du kan besöka. Stig in i husen och upplev livet i staden och på landet, från medeltiden och fram till 1930-talet. Du kan också välja bland ett tjugotal utställningar – från folkkonst till modern design, från medeltid till samtid, från lokal kultur till världskultur.

På Kulturen i Lund är det ofta liv och rörelse. Här firas både nya och gamla traditioner och det erbjuds en omfattande programverksamhet för alla åldrar. När du blir hungrig kan du äta i restaurangen eller ta en fika på vårt mysiga café.

Bland våra övriga besöksmål finns t.ex. Kulturens Östarp, där man kan uppleva en lantbruksmiljö från 1800-talet, Hökeriet, som är Lunds äldsta speceributik, Livets museum i Lund, som handlar om människokroppens funktioner, och Medicinhistoriska museet i Helsingborg, som handlar om hur synen på friskt och sjukt har förändrats över tid.

Kulturen bedriver pedagogisk och vetenskaplig verksamhet inom hela det kulturhistoriska fältet. Magasinering, vård och dokumentation är en omfattande del av vårt arbete. Vi utför också arkeologiska uppdrag och uppdrag inom bebyggelseantikvarisk verksamhet.

Kulturen grundades 1882 och har drygt 3 500 medlemmar. Kulturen får verksamhetsbidrag från Region Skåne, Lunds kommun och Sjöbo kommun. 


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin