2011-05-30 08:46Pressmeddelande

Studenter från Dalarna tolkar skånsk folkdräkt på Kulturen!

null

Under våren har tio studenter från Sätergläntans sömnadsutbildning besökt Kulturen för hämta inspiration till en ganska utmanande uppgift; att göra egna moderna tolkningar av den skånska folkdräkten. Söndagen den 5 juni återinviger Kulturen sin permanenta utställning om skånsk folkdräktstradition och då finns även Sätergläntans fria tolkningar på plats. Pressvisning tisdag 31 maj kl 13.

Sätergläntans sömnadsutbildning
Sätergläntan är en hantverksskola som ligger 3 km utanför det lilla samhället Insjön i Dalarna och ägs av den svenska hemslöjdsrörelsen. Kärnan för samtliga utbildningar ligger i den traditionella svenska slöjden, hantverket och dess historia. De studerande vid sömnadsutbildningen på Sätergläntan i Dalarna får under år 1 och 2 grundliga kunskaper om folkligt dräktskick i Sverige. Vid besök på Kulturen i Lund har de studerande i år fått möjlighet att studera skånsk dräkt och fritt inspirerats till egna tolkningar utifrån ett "modernt" perspektiv. "Modernt" i kontrast till det folkliga, både form-, konstruktions- och sömnadsmässigt.

Medverkande studenter och deras hemorter: Maja Satz (Lund), Erik Eklund (Borlänge), Johanna Karlsson (Lyrestad), Klara Pettersson (Falun), Linda Bergelin (Falun), Klara Nero (Mullsjö), Marina Kreuger (Brasilien/Österrike), Karin Idung (Kyrkhult), Clara Martinsson (Angered) och Cecilia Lång (Uppsala)

Utställningen Dräktmod
Kulturens utställning Dräktmod ingår i museets stora satsning på folkkonst & design. I utställningen Dräktmod visas skånsk dräkt ur Kulturens rika samlingar i en effektfull kontrast till dräkttolkningar gjorda av unga formgivare. Sedan oktober 2009 har studenter från Beckmans designhögskola visat sina tolkningar, men från och med den 5 juni presenteras nya tolkningar gjorda av studenter från Sätergläntans sömnadsutbildning i Dalarna.

Dräktmod återinvigs söndagen den 5 juni kl 14 tillsammans med invigningen av modeutställningen How many have passed med formgivarna Kim Halle och Barbro Lomakka.

PRESSVISNING med Charlotte Åkerman från Kulturen och de medverkande studenterna Erik Eklund, Maja Saltz och Johanna Karlsson från Sätergläntan sker tisdagen den 31 maj kl 13.

För mer information:
Charlotte Åkerman, projektledare Kulturen, tfn 046 35 04 16
Erik Eklund, medverkande student Sätergläntan, tfn 073-6378454
Maja Satz, medverkande student Sätergläntan, tfn 076-8706537
Johanna Karlsson, medverkande student Sätergläntan, tfn 070-5737339
Charlotte Svinevit, lärare Sätergläntan, tfn 070-8371121
Erik Roman, pressansvarig Kulturen, tfn 046 35 04 47

Kulturen är en kulturhistorisk oas mitt i Lund med hus från olika tider, från land och stad. Verksamheten utgår från stora museisamlingar och i drygt trettio kulturhistoriska byggnader visas utställningar om kulturhistoria, hantverk, konst och design. Här kan alla ta del av en magisk värld med program, traditionsfirande, restaurang och en fin lekplats. Verksamheten omfattar även arkeologi, byggnadsvård och annan uppdragsverksamhet. Kulturen är en ideell förening där alla kan bli medlemmar!


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin