2012-01-16 08:45Pressmeddelande

Strindberg och fotokonsten på Kulturen

null

Med anledning av Strindbergsåret 2012 visar Kulturen en  vandringsutställning från Strindbergmuseet med fotografiska verk av August Strindberg. Strindberg och fotokonsten invigs söndagen den 22 januari. I utställningen presenteras även August Strindbergs tid i Lund, 1896-1899, då han bl a umgicks med Kulturens grundare Georg Karlin. Pressvisning sker torsdag den 19 januari kl 11.

August Strindberg är framför allt känd för sitt författarskap, medan hans fotografiska intresse mindre sällan lyfts fram. Utställningen visar Strindbergs fotografiska experiment, utförda av honom själv men även i samarbete med andra för tiden kända fotografer, som t.ex. Herman Anderson. Strindbergs fotografiska bilder presenteras i fyra olika områden, nämligen den impressionistiskt inspirerade fotosviten från Gersau i Schweiz under 1880-talet, de psykologiska porträtten från Berlintiden under 1890-talet, de himmelska bilderna från 1893-1894 och 1907-1908 samt samarbetet med andra fotografer. Strindbergs intresse för fotografin bjuder på många aspekter. Betraktaren får bl.a. möta Strindberg och romantiken i äktenskapen med Siri von Essen och senare med Harriet Bosse, men fotografierna öppnar även dörren till naturvetenskapliga experiment, ockultistisk bildkomposition och självbiografisk dokumentation.

Under 1896-1899 vistades Strindberg i Lund och skapade sig då en betydande vänkrets där bl.a. redaktören för Folkets tidning, Waldemar Bülow, docent i botanik, Bengt Lidforss och Kulturens grundare Georg J:son Karlin ingick.

Utställningen visas under invigningsdagen söndagen den 22 januari kl 14.00 och pågår till den 22 mars 2012.

Välkommen på pressvisning torsdagen den 19 januari kl 11.00

För mer information:
Madeleine Niklewski, projektledare, tel 046 35 04 10
Erik Roman, pressansvarig, tel 046 35 04 47

Kulturen är en kulturhistorisk oas mitt i Lund med hus från olika tider, från land och stad. Verksamheten utgår från stora museisamlingar av såväl sydsvenskt material som världskultur. I drygt trettio kulturhistoriska byggnader visas utställningar om kulturhistoria, hantverk, konst och design. Här kan besökare ta del av en unik värld med program, traditionsfirande, restaurang och en fin lekplats. Verksamheten omfattar även arkeologi, byggnadsvård och annan uppdragsverksamhet. Kulturen är en ideell förening där alla kan bli medlemmar!


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin
Johan Hofvendahl
Kommunikationsansvarig
Johan Hofvendahl