2011-01-28 08:42Pressmeddelande

Stora kastanjen vid Herrehuset tas ner på måndag!

null

Under de två senaste åren har träden i Kulturens trädgård drabbats hårt av bl a almsjuka och svampangrepp. Under måndagen gjordes ytterligare en inspektion av den arborist som Kulturen anlitar. Man kunde då konstatera att ytterligare tre träd behöver tas ner omgående. Ett av dessa träd är den stora kastanjen vid Herrehuset. Träden kommer att tas ner redan på måndag.

Den stora kastanjen har alltid funnits på museet och är planterat 1850. Trädet har varit i dåligt skick under en längre tid och grenverket är i dag uppstagat av järnband. Instabiliteten i grenverket gör att nedtagningen av trädet blir allt svårare ju längre man väntar. Därför har nu ett beslut om att ta ner trädet tagits av museiledningen för att kunna garantera säkerheten för besökare och kulturhistoriskt värdefulla hus.

De övriga två träden som måste tas ner är Eken vid museets arbetarbostad samt Robinan utanför Thomanderska gården. Båda trädens rotsystem har drabbats av svåra svampangrepp och går inte heller att rädda.

Arbetet med att ta ner träden påbörjas på måndag och leds av arboristen Oscar Marchetti. Planen är att återanvända delar timret samt att lämna en högstubbe av kastanjen tillsvidare för de som vill besöka trädet. Vill man se kastanjen en sista gång är det alltså sista chansen under helgen. Museet håller stängt på måndagar.

Utomhusmiljön på museet ska utvecklas
Att trädgården på friluftsmuseet behöver en ny kulturhistorisk gestaltning och resurser för utveckling är något som tagits hänsyn till i den nya organisation som trädde i kraft fr o m nyår. En ny avdelning, Kulturmiljö, har bl a som ansvar att vårda och utveckla de kulturhistoriskt intressanta utomhusmiljöerna och husen på museet. Under våren förstärks avdelningen ytterligare då den även får personal med trädgårdsmästarkompetens.

För mer information kontakta:
Anki Dahlin, museichef 046-35 04 02
Erik Roman, pressansvarig 046 35 04 47
Pressbilder: www.kulturen.com Lösenord b469alle

Kulturen är det största museet i Skåne och efter Skansen, det äldsta friluftsmuseet i världen. På två kvarter i Lund ryms ett 30-tal byggnader som visar hur människor levt i Sverige genom tiderna. Här hittar ni även flera utställningar om allt från det medeltida Lund och skånsk allmogekultur, konsthantverk och design till olika tillfälliga utställningar med aktuella teman.


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin