2009-01-13 17:17Pressmeddelande

Signe Persson-Melin – Keramiker och formgivare

null

Tradition och förnyelse är temat för denna utställning. De senaste tio åren har Signe Persson-Melin åter arbetat som keramiker i egen verkstad i Malmö. I unika keramiska kärl har hon förnyat sitt konstnärskap med genombrutna skålar uppbyggda av lersträngar, barcas, med stämplad dekor som bildar relief under glasyren och individuellt gestaltade tekannor, där den skånska leran åter blir synlig. Det råa och det glaserade samspelar. De stämplade dekorerna och reliefmönstren skapar levande ytor. I kärl som bränts med saltglaseringsteknik i Wallåkra stenkärlsfabriks stora ugn återknyter hon till en unik skånsk keramisk tradition.

Med traditionell teknik i ny formgestalt skapas ett samtal med historien. Däri ligger en av Signe Persson-Melins styrkor - den djupa förståelsen av det traditionella hantverket och vår längtan efter skönhet i vardagen.

Signe Persson- Melin har sina rötter i Skåne och har hela sitt liv haft sin bas i den egna verkstaden i Malmö. Hon föddes 1925 i Tomelilla, som dotter till den betydande funktionalistiske byggmästaren Eric Sigfrid Persson.

Hon fick sin utbildning som keramiker vid Tekniska skolan i Stockholm, nuvarande Konstfack och på Kunsthåndverkerskolen i Köpenhamn. Praktiken hos Andersson & Johansson AB i Höganäs och Natalie Krebs i Saxbo i Danmark på 1940-talet gav en stark känsla för det skånska och danska krukmakarhantverkets tradition.

Det stora folkliga genombrottet kom med deltagandet i H55-utställningen i Helsingborg. En stor publik fick stifta bekantskap med Signes handgjorda tekannor, teserviser, bringare och kryddburkar i lera med vit tennglasyr och stämplad text - föremål som idag står som symboler för det nya folkhemmets estetik och ideal. Flera konstnärliga uppdrag för offentlig miljö, bl.a. utsmyckningen i Stockholms tunnelbana på T-centralen följde 1956-57.

Som formgivare till industrin gick Signe Persson-Melin på 1960-talet in i en ny fas i sitt konstnärskap. Hon skapade serier av bruksföremål för Boda Nova, Höganäs, Kosta Boda och Rörstrand - fabriker som i en god svensk tradition försåg hemmen med konstnärligt formgivna, industriellt tillverkade vackra vardagsvaror. De olika serier av porslin, stengods, glas och metall som växt fram med Signe Persson-Melins gestaltning har inte bara blivit storsäljare, utan också sinnebild för den goda formen i den svenska vardagen under 1960-och 80-talen.

Utställningen är producerad av Waldemarsudde, som också gett ut boken

Signe Persson-Melin. Keramiker och formgivare, författad av Jan Norrman och Kerstin Wickman.

För mer information kontakta:

Karin Schönberg, antikvarie, tfn 046-35 021, karin.schonberg@kulturen.com

Eva Kjerström Sjölin, 1: e antikvarie, tfn 046-35 04 12, eva.kjerstromsjolin@kulturen.com

Anna Ekman, pressansvarig, tfn 046-35 04 41, anna.ekman@kulturen.com


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin