2007-01-19 08:58Pressmeddelande

SEXUELLT - Utställningar 2007 på Kulturen i Lund

null

SEXUELLT
Utställningar 2007 på Kulturen i Lund

År 2007 fyller Carl von Linné 300 år. Kulturen firar jubileet på ett lite annorlunda sätt med fem utställningar och flera program på temat Sexuellt. Historiska nedslag varvas med dagsaktuella frågor kring sexualitet, fantasier och ägget som alltings början. Sexualitet och sexuella uttryck väcker djupa känslor som för det mesta är påverkade av olika värderingar. Vi reagerar ofta instinktivt och känslomässigt när sex kommer på tal och relaterar direkt till oss själva. Därför tror vi att årets utställningar kommer att väcka reaktioner hos besökarna. Vissa blir kanske förvånande eller roade, andra äcklade eller upprörda. Sexuellt är ett tema som berör. Utöver temautställningarna visas också fyra andra utställningar under året.


LUSTAR. Drömmar och fantasier. 22 mars – 30 december
I alla tider har kärlek, erotik och njutning såväl hyllats som ifrågasatts och förbjudits. Varför är sex så problematiskt? Utställningen gör nedslag i sexualitetens historia med utgångspunkt i teman som kön, fruktsamhet, moral och tabun. Utställningen ger oss möjlighet att tänka över vårt förhållande till vår kropp och sexualitet.
Utställningsansvarig: Margareta Alin, tfn 046-3504 02, margareta.alin@kulturen.com


IN HATE WE TRUST. Fotografier av Elsabeth Ohlson Wallin. 6 april – 13 maj
Mellan 25 och 50 procent av alla öppet homosexuella har någon gång utsatts för hatbrott. Bildkonstnären Elisabeth Ohlson Wallin vill med denna utställning uppmärksamma hatbrotten mot homosexuella som ökar i Sverige. Hon grundar sina bilder på verkliga hatbrott som skett mot homosexuella under 2006.
Utställningsansvarig: Viveca Ohlsson, tfn 046-350493, viveca.ohlsson@kulturen.com


STÅNDARE OCH PISTILLER. Linné i parken. 15 april – 30 september
Vandra i Linnés spår på Kulturen. Detta är en kulturhistorisk trädgårdsutställning som består av 24 platser med utvalda Linnéväxter i Kulturens park.
Utställningsansvarig: Eva Kjerström Sjölin, tfn 046-350412, eva.kjerstrom.sjolin@kulturen.com


SAGAN OM ÄGGET. 29 april – 9 september
Linné ansåg att ägget var alltings början. Denna utställning handlar om konception, befruktning, skapelsen, om ägget i livmodern och världsägget i skapelsemyten. Utställningen bygger på professorn i gynekologi Nils Otto Sjöbergs stora samling av konstägg från hela världen. Sagan om ägget är en vetenskaplig, sinnlig och konstnärlig upplevelse.
Utställningsansvarig: Caroline Owman, tfn 046-350492, caroline.owman@kulturen.com


A HISTORY OF SEX. Fotografier av Andrés Serrano. 23 september – 30 december
I denna utställning har den internationellt kända fotografen Andres Serrano porträtterat människors hemliga sexuella fantasier. Serrano gör inget ställningstagande för och emot, istället lämnar han åt betraktaren att tolka själv. De porträtterade är inga modeller utan vanliga människor. Bland dessa finns även grupper som i vanliga fall inte förknippas med sex, tex äldre och handikappade. Serrano är känd för att jobba med de stora frågorna som livet, döden, religion och etnicitet. Hans mest berömda bild heter Piss Christ. Den skapade enorma reaktioner och fick till följd att det galleri i USA som först visade bilden var tvungen att stänga. A History of Sex består av 14 bilder och kommer från Paula Cooper Gallery i New York.
Utställningsansvarig: Viveca Ohlsson, tfn 046-350493, viveca.ohlsson@kulturen.comÖVRIGA UTSTÄLLNINGAR UNDER ÅRET
Förutom utställningarna på temat Sexuellt visar Kulturen också en konstutställning, en etisk utställning om Sverige och Förintelsen, en familjeutställning om John Bauer samt en ny permanent utställning om vapen.


FEM I LUND. Dunér, Fogelquist, Nihlén, Trotzig och Wipp. 13 jan – 4 mars
En utställning med de fem konstnärerna Sten Dunér, Jörgen Fogelquist, Staffan Nihlén, Ulf Trotzig och John Wipp. Alla fem har anknytning till Lund och är födda på 1920- och 1930-talet. Fogelquist och Wipp gick tyvärr bort år 2005. För första gången visas deras konst i en gemensam utställning på Kulturen där konstnärerna själva och deras efterlevande valt vilka verk som ska visas.
Utställningsansvarig: Lena Larsén, tfn 046-350430, lena.larsen@kulturen.com


SVERIGE OCH FÖRINTELSEN. Fransson skottar snö. 27 jan – 18 mars
Utställningen handlar om Sveriges roll i förhållande till Förintelsen. Ambitionen är att försöka göra Förintelsen begriplig – att den var en konsekvens av förhållanden som grundlagts och utvecklats långt tidigare. Den sätter ljuset på Sveriges likgiltighet under andra världskriget. Det fanns en vetskap om vad som försiggick, men istället teg man, var likgiltig eller helt enkelt prioriterade att jobba med andra frågor. Det är filmregissören Roy Andersson, Kalle Boman och Stig-Åke Nilsson som producerat utställningen på uppdrag av Forum för levande historia. Utställningsansvarig: Niklas Ingmarsson, tfn 046-350411, niklas.ingmarsson@kulturen.com


JOHN BAUER. Bergakungen och Sagogarderoben. 17 juni – 30 december
John Bauers intresse för teater var stort. 1913 tog Operans ryske balettmästare Michail Fokin initiativet till en balett med utgångspunkt från konstnärens sagomotiv. Bauer skrev librettot Bergakungen, om en vallflicka som blir betagen av trollen och gjorde skisser till dräkter och scenografi. Hugo Alfvén komponerade musiken. Utställningen visar originalskisserna till Bergakungen och i scenografiska montrar följer vi handlingen.

Alla barn som vill bli prinsar och prinsessor för en dag är välkomna till Kulturens barnverkstad och utställningen Sagogarderoben. Kläddesignern Annika Wikeland har hämtat idéer och inspiration från John Bauers målningar till specialsydda kläder och accessoarer för barn i åldrarna 3-8 år. Båda Bauerutställningarna är producerade av Jönköpings länsmuseum.
Utställningsansvarig: Lena Larsén, tfn 046-350430, lena.larsen@kulturen.com


VAPEN. Makt över liv. Ny permanent utställning som öppnar 18 november
Denna utställning handlar om människan, hennes vapen och hennes makt över liv. Vapen har varit en del av människans kultur från äldsta stenålder till nu. Vapen har funnits och finns i världens alla kulturer. Museet har en stor vapensamling, från äldsta tid fram till 1900-tal och från olika delar av världen. Kanske är det den mest kontroversiella av alla Kulturens samlingar. Detta är en lockande, skrämmande och eftertänksam utställning om dödens design.
Utställningsansvarig: Karin Schönberg, tfn 046-350421, karin.schonberg@kulturen.com


Pressinformation
För pressbilder och mer utställningsmaterial, gå till www.kulturen.com. Klicka på press, lösenordet är b469alle. Klicka på logga in-knappen med musen.
Kontakta gärna projektansvarig för temaåret, Kulturens antikvarie Niklas Ingmarsson,
tel 046-35 04 11 alt niklas.ingmarsson@kulturen.com.
Informationschef på Kulturen är Karolina Falkheimer, tel 046-35 04 41, 070-69 59 268
alt karolina.falkheimer@kulturen.com.


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin