2024-04-17 05:45Pressmeddelande

Säsongsstart för hundraåringen Kulturens Östarp

1 maj på Kulturens Östarp. Foto: Viveca Ohlsson/KulturenFoto: Viveca Ohlsson/Kulturen

Den 1 maj inleds sommarsäsongen på Kulturens Östarp, med nya krögare på Östarps Gästgivaregård, ett breddat visningsprogram, restaurering av Brytestugan inför publik samt flera kurser. Vi avslutar sommarsäsongen med att fira Kulturens Östarps 100-årsjubileum. Den 22 april finns det möjlighet för pressen att följa med på en rundtur på Östarp.  

På Kulturens Östarp har man kunnat besöka korsvirkesgården Gamlegård sedan friluftsmuseet invigdes 1924. Gården som är byggd på 1810-talet är bevarad på sin ursprungliga plats och kulturlandskapet runt gården är ett viktigt inslag i friluftsmuseet. Sedan 2022 är Östarp också Sveriges sydligaste kulturreservat.

1995 köpte Kulturen även Gamlegårds granngård, Brödragården, som också hör till byn Östarp. Den är byggd i början av 1900-talet och därmed skapades en möjlighet att skildra två olika tidsskikt av landsbygdshistoria.

– Med reservatsbildningen 2022 tog vi ett viktigt första steg. Genom att ha mer program kring Brödragården tar vi ytterligare ett steg på vägen mot vår vision, som är att visa samspelet mellan människa och natur i olika tider, säger Kulturens chef Gustav Olsson.

Under sommaren blir det flera visningar av Brödragården, som en del av vårt program på Östarp. En annan nyhet i sommarprogrammet är olika visningar i kulturlandskapet, som ett tillägg till visningarna av Gamlegård. Vi arrangerar också flera kurser i år, både i egen regi och i samarbete med Länsstyrelsens Skåne och Hemslöjden Skåne.

Brytestugan som har använts för linberedning är en av de ekonomibyggnader som hör till Gamlegård. I sommar restaurerar vi den och vissa delmoment kommer ske inför publik. Tack vare restaureringen  ser vi framför oss att vi i förlängningen kan erbjuda prova på-aktiviteter kring linberedning.

Sedan påsk har Östarps Gästgivaregård varit öppen igen, med de nya krögarna Ivan Jurman och Camilla Iveteg. Det är ett viktigt inslag på besöksmålet och ökar Kulturens Östarps attraktionskraft igen, efter att gästgiveriet varit stängt ett år.  

– I augusti är det 100 år sedan den stora invigningen 1924. Det hoppas vi kunna fira stort den 25 augusti, och vi arbetar nu med att planera och finansiera festprogrammet, säger Gustav Olsson.

Följ med på en rundtur 22 april
Måndagen den 22 april är hela Kulturens personal på plats ute på Kulturens Östarp och gör en gemensam insats med att städa och fixa inför säsongsstarten. Då har journalister möjlighet att få en rundtur i friluftsmuseet – inklusive en titt in i Brödragården – tillsammans med museichef Gustav Olsson, fastighetschef Lars Salminen och intendent Per Larsson.

Föranmäl dig till maria.bohlin@kulturen.com om du vill komma!

Information om Kulturens Östarp finns på www.kulturen.com/kulturensostarp. I slutet av april läggs programmet för sommarsäsongen ut, men vi kommer också att lägga till fler programpunkter under sommaren.

Besöksadress Kulturens Östarp: Gamla Lundavägen 2481-79, 275 62 Blentarp

 Om Kulturen i Lund

På Kulturens Östarp kan du uppleva en landsbygdsmiljö från 1800-talet, med historiska byggnader, trädgård och lantrasdjur i ett äldre kulturlandskap. Den fyrlängade korsvirkesgården Gamlegård är öppen för besökare under sommaren. På området finns också Brödragården, en gårdsmiljö från 1900-talets första hälft. Kulturens Östarp är ett friluftsmuseum och kulturreservat som du är välkommen att besöka året runt.

Kulturens Östarp ägs av Kulturen, vars största besöksmål är Kulturen i Lund. 


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin