2007-10-18 11:25Pressmeddelande

Sabotage stoppar inte A History of Sex

null

A History of Sex
23 september till 30 december på Kulturen i Lund

A History of Sex består av en bildsvit med 14 porträtt av människor som utför sexuella handlingar. Utställningen är utlånad från Paula Cooper Gallery i New York och finns på Kulturen i Lund året ut. Museets förhoppning är att så snart som möjligt kunna visa utställningen i sin helhet igen.

Från vecka 42 är den del av utställningen som visas i Lundahallen, och som klarade sig undan skador vid sabotaget, öppen för besökare tisdag – söndag kl. 14-16. Vi fortsätter även att hålla guidade visningar i denna del av utställningen alla dagar kl. 14 och på helger även kl. 15.

Den 21 oktober hålls dock A History of Sex öppen kl. 12-16. Detta med anledning av det samtal om utställningen som hålls mellan Sune Nordgren, Kivik Art Centre, Ingrid Elam, Malmö högskola, och Lena Sjöstrand, Svenska kyrkan, samma dag.

Med anledning av den utredning som pågår om sabotaget kan öppettiderna för utställningen och tiderna för visningarna ändras med kort varsel. Vi prioriterar som ni förstår våra besökares och vår personals säkerhet.

Utställningsproducent för A History of Sex, Viveca Ohlsson, tfn. 046-35 04 93 alt. viveca.ohlsson@kulturen.com. Museichef, Anki Dahlin, tfn. 046-35 04 02 alt. anki.dahlin@kulturen.com. Pressansvarig, Petra Kanvall, tfn. 046-35 04 17 alt petra.kanvall@kulturen.com. För mer utställningsmaterial och pressbilder, gå till www.kulturen.com. Lösenordet för att se och ladda ner våra pressbilder: b469alle


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin