2010-12-01 08:40Pressmeddelande

Regionala museer studerar det som försvinner!

null

Sedan 2009 har ett forskningsprojekt pågått på de regionala museerna Malmö Museer, Kulturen och Regionmuseet i Kristianstad. Projektet "Vad som trots allt försvinner" ska undersöka vardagliga minnen och saker som vi inte brukar ta vara på. Nu börjar resultatet av projektet visas sig i form av böcker, utställning och annan dokumentation.

De tre delprojekten:

Förbisett - när vardagen glimrar till
I denna del av projektet har Niklas Ingmarsson, antikvarie och etnolog på Kulturen, rest runt i det skånska landskapet tillsammans med kulturanalytikern Robert Willim och fotografen Martin Magntorn för att fånga det annars osynliga. I ord och bild berättar de om vardagen, när den glimrar till. Det kan vara ett vackert ljus över stormarknadens parkeringsplats, ett upplyst växthus på natten eller några reflexer på en husfasad.
   Projektet redovisas i form av den nyligen utkomna boken "Förbisett" samt en utställning som öppnar på Kulturen i mars 2011.

Vad som trots allt försvinner - dokumentation och värdering av svårbevarat kulturarv 
I denna del har Helene Stalin Åkesson, byggnadsantikvarie på regionmuseet i Kristianstad, samarbetet med elever från Palettskolan i Lund. Med utgångspunkt från Lund genom foto, iakttagelser och intervjuer har miljöer och platser i staden kunnat kartläggas och beskrivas. Det handlar om platser som sannolikt aldrig kommer att byggnadsminnesbevaras, men som ändå är angelägna för människorna som bor där och lever där. Arbetet finns nu publicerat i en rapport.

Minnen av eternit och BT-kemi
Anders Högberg, arkeolog på Malmö museer, har med utgångspunkt i Lomma och Teckomatorp, undersökt hur kommunerna bevarar eller städar undan "dåliga minnen", som minnen av Eternitfabriken i Lomma och BT-kemi i Teckomatorp. Vad är värt att minnas och vem väljer vilka minnen som får finnas kvar? Anders Högberg har tyvärr ingen möjlighet att medverka under pressträffen.

Pressträff torsdagen den 2 december kl 11 på Kulturen. Niklas Ingmarsson, Robert Willim, Martin Magntorn och Helene Stalin Åkesson berättar och visar bilder från projektet.

För mer information:
Niklas Ingmarsson, antikvarie på Kulturen, tel 046 35 04 11
Helene Stalin Åkesson, byggnadsantikvarie på Regionmuseet i Kristianstad, tel 046-15 97 85
Erik Roman, pressansvarig på Kulturen, 046 35 04 47

Kulturen är det största museet i Skåne och efter Skansen, det äldsta friluftsmuseet i världen. På två kvarter i Lund ryms ett 30-tal byggnader som visar hur människor levt i Sverige genom tiderna. Här hittar ni även flera utställningar om allt från det medeltida Lund och skånsk allmogekultur till konsthantverk och design till olika tillfälliga utställningar om aktuella teman.


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin