2012-08-21 10:04Pressmeddelande

Publikrekord på Kulturen i sommar!

null

För andra året i rad har Kulturen erbjudit Sommardagar med aktiviteter varje dag från maj till augusti. Denna satsning har, tillsammans med gynnsamt väder, gjort att Kulturen slagit publikrekord och ökat antalet besökare med upp till 20 procent. Under juli månad besöktes museet av 10 058 besökare, vilket till och med är fler besökare än rekordåret 2009 då Kulturen erbjöd fri entré till friluftsmuseet.

Det är främst barnfamiljer som ökat och publikdragare har bl a varit utställningen Alfons Åberg fyller år! och familjeprogram som allsång för barn. Traditionellt har Kulturen många utländska besökare under sommaren, men satsningen på Sommardagar har medfört att allt fler boende i Lund och övriga delar av Malmöregionen upptäckt att Kulturen är ett trevligt besöksmål under sommaren.

Kulturen drivs av en ideell förening och ökade intäkter medför att Kulturen kan satsa på att underhålla och utveckla både utställningar och de ca 60 kulturhistoriska byggnader som föreningen äger. I år har Kulturen även fått extra medel från Lunds kommun till fastighetsunderhåll. Under sommaren har flera större utvecklingsprojekt  kommit igång, bland annat renovering av Kulturens damm och Herrehuset samt omläggning av halmtaken på smedjan och Prästbostaden som påbörjades igår, måndagen den 20 augusti. Samtidigt fortsätter uppbyggnaden av Dackestugan, där vi använder timmer som avverkats och bilats enligt gamla hantverkstraditioner.

Olika informationsinsatser och utveckling av själva medlemskapet har även gjort att många besökare under sommaren också har valt att bli medlemmar i föreningen Kulturen. Även om statistiken över sommarens medlemsvärvning inte är helt sammanställd så kan vi konstatera att fler valt att bli medlemmar under sommaren än tidigare år. En bidragande förklaring är att medlemskapet från i år är rullande och inte per kalenderår som tidigare.

KULTURENS SOMMARDAGAR
På Kulturen varar sommaren i 123 dagar - från maj till augusti. Parkliv, hantverk, café, lekplats, historiska byggnader, midsommar, allsång för barn mm. Allt finns här och du kan besöka oss när som helst och njuta av sommaren. Medlemmar, barn och unga under 19 år har fri entré. Information om sommarprogram, entréavgifter, öppettider samt hur du blir medlem hittar du på kulturen.com.

Kulturens sommarprogram finns även att ladda ner via länken nedan.

Sommardag nr 113 tisdagen den 21 augusti:
Visning med museichef Anki Dahlin som berättar om verksamheten samt visar sina egna personliga favoritställen kl 14.

För mer information:
Anki Dahlin, museichef, tel 046 35 04 02
Erik Roman, pressansvarig, tel 046 35 04 47 

Kulturen är en kulturhistorisk oas mitt i Lund med hus från olika tider, från land och stad. Verksamheten utgår från stora museisamlingar av såväl sydsvenskt material som världskultur. I drygt trettio kulturhistoriska byggnader visas utställningar om kulturhistoria, hantverk, konst och design. Här kan besökare ta del av en unik värld med program, traditionsfirande, restaurang och en fin lekplats. Verksamheten omfattar även arkeologi, byggnadsvård och annan uppdragsverksamhet. Kulturen är en ideell förening där alla kan bli medlemmar!


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin