2016-09-14 10:34Pressmeddelande

Pressvisning på Livets museum i Lund

null

Nu öppnar den omgjorda och kompletterade utställningsdelen Att transportera på Livets museum. I utställningen lyfter vi bland annat fram ultraljudstekniken och världens första ultraljudsapparat för medicinskt bruk. Apparaten utvecklades i Lund av hjärtläkaren Inge Edler och fysikern Hellmuth Hertz under tidigt 1950-tal.

Hjärtläkaren Edler letade efter ett sätt att kunna ställa diagnos för vissa hjärtfel som vid den här tiden hade blivit möjliga att korrigera kirurgiskt. Edler fick kontakt med fysikern Hertz och frågade om man möjligen kunde använda radar. Hertz förkastade den idén, men påpekade i gengäld att ultraljudstekniken kanske vore en möjlighet.

Från fartygsskrov till hjärtan
Denna teknik användes då bland annat för att upptäcka sprickor i fartygsskrov. På Kockums skeppsvarv i Malmö hade de sådana ultraljudsapparater, och Edler och Hertz åkte dit för att testa sin idé. Resultaten var lovande. För att kunna fortsätta experimentera lånade de in en tysk apparat, som de sedan modifierade på Fysiska institutionen i Lund. Den 29 oktober 1953 genomförde man världens första ultraljudsundersökning för medicinskt bruk, med just den apparat som visas i utställningen.

– Ultraljudsundersökning är idag en rutinmetod och blev lika epokgörande som EKG eller röntgen. Därför känns det roligt att lyfta fram den allra första kliniskt användbara ultraljudsapparaten, säger intendent Mats Engström från Kulturen. 

Hjärta, lungor och medicintekniska hjälpmedel
Att transportera handlar om hur hjärta och lungor fungerar samt om medicintekniska hjälpmedel för att behandla problem med dessa organ. Pacemakern är ytterligare ett exempel. I utställningen visas en exakt kopia av den första inopererade pacemakern, som tillverkades av läkaren och ingenjören Rune Elmqvist. 

Det var den 8 oktober 1958 som Arne Larsson som den första patienten i världen fick pacemakern inopererad i kroppen. Överläkare Åke Senning vid Karolinska institutet utförde den lyckade operationen, men efter bara tre timmar stannade pacemakern. Rune Elmqvist hade dock gjort ytterligare ett exemplar som opererades in nästa morgon, och den höll i en vecka. Under sin livstid hade Arne Larsson inte mindre än 26 olika pacemakers. Han avled 2001, men då av andra orsaker än hjärtproblem. 

Pressvisning: 
Fredagen den 16 september kl 10.30 välkomnar vi journalister till en pressvisning av Att transportera. Då visar representanter från Kulturen och Sydsvenska Medicinhistoriska sällskapet utställningen. Medverkar gör också Nils-Rune Lindström, Sveriges första professor i barnkardiologi och ultraljudspionjär, som kommer att inviga utställningen senare under dagen. 

Bifogat: Kortfakta ur utställningen (pdf) samt pressbilder. Scrolla ner och klicka på en bild för att ladda ner den högupplöst. 

Plats:
Livets museum, Lasarettsgatan 7 i Lund (bakom restaurang Valvet)

Tid:
Fredagen den 16 september 2016, kl 10.30. 

För mer information:
Mats Engström, intendent på Kulturen, 046-35 04 08, mats.engstrom@kulturen.com

Irene Jakobsson, Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet, guide Livets museum, 0723-00 95 84, dr.jakobsson@gmail.com

Livets museum drivs av Kulturen på uppdrag av Region Skåne, i samarbete med Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet. Det är ett medicin­historiskt museum i Lund som berättar om hur kroppen fungerar. Här berättas också om viktiga framsteg inom medicinen som har skett i Lund, till exempel inom dialys och utvecklingen av respiratorer. Biologi blandas med teknik och utställningen tar upp frågor kopplade till den mänskliga kroppen. Allt i en interaktiv och modern utställning där du själv blir delaktig. 

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund, som är två kvarter i centrala Lund fyllda av kulturhistoriska hus och trädgårdsmiljöer som du kan besöka. Stig in i husen och upplev livet i staden och på landet, från medeltiden och fram till 1930-talet. Du kan också välja bland ett tjugotal utställningar – från folkkonst till modern design, från medeltid till samtid, från lokal kultur till världskultur.

Bland våra övriga besöksmål finns t.ex. Kulturens Östarp, där man kan uppleva en lantbruksmiljö från 1800-talet, Hökeriet, som är Lunds äldsta speceributik, Livets museum i Lund, som handlar om människokroppens funktioner, och Medicinhistoriska museet i Helsingborg, som handlar om hur synen på friskt och sjukt har förändrats över tid.

Kulturen bedriver pedagogisk och vetenskaplig verksamhet inom hela det kulturhistoriska fältet. Magasinering, vård och dokumentation är en omfattande del av vårt arbete. Vi utför också arkeologiska uppdrag och uppdrag inom bebyggelseantikvarisk verksamhet.

Kulturen grundades 1882 och har drygt 3 500 medlemmar. Kulturen får verksamhetsbidrag från Region Skåne, Lunds kommun och Sjöbo kommun. 


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin