2013-04-15 06:30Pressmeddelande

Pressvisning av utställningen Sinnligt och sakligt på Kulturen

null

Skånske Lars Håkansson hör till de mest uppmärksammade silversmederna i Sverige idag och hans föremål har ställts ut över hela världen, bland annat i USA, Brasilien och Japan. Trots det är utställningen Sinnligt och sakligt på Kulturen hans första separatutställning på hemmaplan. 

Här visas både helt nya och äldre föremål, t ex kannor, dosor, pluntor och smycken. Man kan även se modeller och skisser, som ger en inblick i hans sätt att arbeta.

Det känns ganska självklart att det är just i Lund som Lars Håkansson nu ställer ut. Det var nämligen i Lund han började sin bana på 1970-talet, som lärling hos en av Wiwen Nilssons silversmeder.

Lars Håkansson är även utbildad industridesigner och hans arbeten är ofta bruksrelaterade. Arkitektur är en av hans inspirationskällor, och ett förflutet inom verkstadsindustri och ett stort intresse för teknik lämnar ibland spår i formgivningen.

Hans formspråk har vuxit fram ur modernismen och har en geometrisk stramhet, men han vill också tillföra skapandets irrationella moment. ”Utmaningen för mig är att besjäla den enkla formen” som han själv har uttryckt det.

Utställningen invigs den 21 april kl 14 av smyckes- och antikexperten Pia Staël von Holstein, vd på Skånes auktionsverk.

Pressvisning med Lars Håkansson
Plats: Kulturen, Tegnérplatsen i Lund
Tid: torsdag 18 april 2013 kl 11.00

För mer information:
Karin Schönberg, intendent och utställningsproducent, 046-35 04 21, karin.schonberg@kulturen.com
Maria Bohlin, informatör och tf pressansvarig, 046-35 04 29, maria.bohlin@kulturen.com 


Kulturen är två kvarter i centrala Lund fyllda av kulturhistoriska hus och trädgårdsmiljöer som du kan besöka. Stig in i våra hus och upplev livet i staden och på landet, från medeltiden och fram till 1930-talet. Du kan också välja bland ett tjugotal utställningar – från folkkonst till modern design, från medeltidens historia till samtiden, från lokal kultur till världskultur.  Dessutom har vi programverksamhet för alla åldrar. Verksamheten drivs sedan 1882 av en ideell förening som välkomnar alla att bli medlemmar. Förutom friluftsmuseet i Lund har Kulturen även flera andra besöksmål, t ex Kulturens Östarp, Tegnérmuseet och Hökeriet.


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin