2012-06-04 09:16Pressmeddelande

Pressvisning av utställningen ByggnadsKulturen

null

Söndagen den 10 juni kl 14 invigs ByggnadsKulturen på Kulturen. I denna utställning visar vi exempel på byggnadstekniker, material och verktyg från 1800-talet och fram till idag. Här kommer du nära hantverket och materialen. Låt dig inspireras och lär dig mer om hur vi kan vårda och ta vara på det kulturarv som sitter i våra väggar. Välkommen på pressvisning torsdagen den 7 juni kl 11.

Utställningen ByggnadsKulturen berättar om hur man byggt under olika tidsperioder, vilka material, vilken teknik och vilka verktyg som har använts. I utställningen visar vi sju väggar i genomskärning, där ena sidan visar exteriören och den andra interiören. Det blir en kronologiskt ordnad väggparad, där besökaren kan ta del av byggteknik, material, kulörer och tapeter från olika tidsperioder. Vi visar även exempel på redskap och verktyg samt dokumentation kring olika byggnadsmaterial och byggprojekt. Utställningen har skapats med hjälp av personer som skänkt material, dokumentation och berättelser till museet, t ex ett helt originalkök från 1957 som skulle rivas i en villa på Kobjer i Lund. Delar av köket finns återuppbyggt i utställningen.

UtställningenByggnadsKulturen fungerar även som en introduktion till friluftsmuseets kulturhistoriska byggnader  från 1300-tal till 1900-tal för de som är intresserade av arkitektur, byggnadskultur och byggnadsvård. 

Vi hoppas att utställningen ska förmedla kontakter med byggnadsantikvarier, hantverkare och andra som jobbar professionellt med byggnadsvårdsfrågor. Vi vill både väcka ett intresse för byggnadsvård och förmedla kunskap och resurser till de som vill vårda sina egna hem eller planerar att renovera.

ByggnadsKulturen är en del av Kulturens basutställningar kring Folkkonst & Design, som även handlar om hantverk, hobbyverksamhet, mode och design.

Invigning med visning och prova på-verksamhet söndagen den 10 juni kl 14-16

  • Kl 14 Intendent och projektledare  Karin Hindfelt hälsar alla välkomna
  • Kl 15 Stadsantikvarie Henrik Borg visar utställningen
  • Kl 14-16 Mats Carlehed visar kakelugnsmakeri
  • Kl 14-16 Henrik Nilsson visar lerbruk
  • Kl 14-16 Ottossons färgmakeri demonstrerar dekorations- och ådringsmåleri
  • Kl 14-16 Bengt Bondesson visar en Ford Thames 1949 års modell, utrustad med verktyg och material för en målarmästare på 1940- och 1950-talen. 

Pressvisning torsdagen den 7 juni kl 11
På pressvisningen medverkar museichef Anki Dahlin, projektledare Karin Hindfelt, stadsantikvarie Henrik Borg samt kakelugnsmakaren Mats Carlehed som murat en kakelugn i utställningen med öppna partier genom vilka man kan studera hur en kakelugn är konstruerad.

För mer information:
Karin Hindfelt, projektledare, tel 046-35 04 12
Henrik Borg, Lunds stadsantikvarie, tel 046-35 04 51
Erik Roman, pressansvarig, tel 046-35 04 47


Kulturen är en kulturhistorisk oas mitt i Lund med hus från olika tider, från land och stad. Verksamheten utgår från stora museisamlingar av såväl sydsvenskt material som världskultur. I drygt trettio kulturhistoriska byggnader visas utställningar om kulturhistoria, hantverk, konst och design. Här kan besökare ta del av en unik värld med program, traditionsfirande, restaurang och en fin lekplats. Verksamheten omfattar även arkeologi, byggnadsvård och annan uppdragsverksamhet. Kulturen är en ideell förening där alla kan bli medlemmar!


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin