2018-10-03 05:30Pressmeddelande

Pressvisning av Klädd för porträtt och Upphovsmannen är en kvinna

Lördagen den 6 oktober inviger vi två utställningar på tema fotografi: Klädd för porträtt och Upphovsmannen är en kvinna. I den första visar vi ett urval fotografier ur våra samlingar; den senare handlar om tre kvinnliga pressfotografer under 1900-talet. Gemensam pressvisning för båda utställningarna torsdagen den 4 oktober kl 10.30.

Klädd för porträtt

Fotografin var en av flera stora tekniska utvecklingar och uppfinningar under 1800-talet. Sedan dess har fotografin varit intimt förknippad med samhället och människorna. Utställningen Klädd för porträtt – fotografier ur Kulturens samlingar visar hur människor iscensatt sig själva genom den klädsel de valt inför fotograferingen. De flesta bilderna är från sekelskiftet 1900 och fram till omkring 1930. I utställningen visar vi 25 fotografier i stort format, men vi visar även originalbilderna i en monter.

De allra flesta av bilderna är tagna av professionella fotografer, men ett mindre antal är tagna av amatörer. Våra ledord för urvalet till utställningen har varit kön, tid och samhällsklass, men vi har också noterat sådant som kan betraktas som fult eller fint, gammalt eller modernt. Det vi ser är inte alltid det fotografen såg eller det som den fotograferade ville förmedla. Varje tid gör sin tolkning.

Klädd för porträtt visas i Textilhallen 6 oktober 2018–6 januari 2019.

Upphovsmannen är en kvinna

Upphovsmannen är en kvinna är en utställning om tre kvinnliga pressfotografer – Alma Haag, Ellen Dahlberg och Ragnhild Haarstad. De trotsade samhällets föreställningar och visade att det var möjligt att inta en framstående plats inom presskåren, trots att yrket pressfotograf sågs som ett manligt yrke under större delen av 1900-talet.

I utställningen visas många exempel på Alma Haags, Ellen Dahlbergs och Ragnhild Haarstads pressbilder och bildreportage i tidningar och tidskrifter. Deras bilder fångade med yttersta närvaro och gehör sin samtids viktiga ögonblick, personer och händelser och de fick stor spridning i tidningarnas upplagor.  Dessa kvinnors arbete spänner gemensamt över nästan hundra år av pressfotografi.

Upphovsmannen är en kvinna visas i Lundahallen 6 oktober 2018–13 januari 2019.
Utställningen är producerad av Marabouparken Konsthall i Sundbyberg och visades där 2017. Curatorer: Arianna Bommarco och Bettina Pehrsson. Utställningen har även visats på Kvinnohistoriskt museum i Umeå under 2018.

Utställningar: Klädd för porträtt och Upphovsmannen är en kvinna

Plats: Kulturen i Lund, Tegnérsplatsen i Lund.

Pressvisning av båda utställningarna: torsdag 4 oktober kl 10.30.
Klädd för porträtt presenteras av Kulturens fotograf Viveca Ohlsson och intendent Anders Jansson. Upphovsmannen är en kvinna presenteras Arianna Bommarco, en av utställningens curatorer, samt intendent Niklas Ingmarsson från Kulturen. (Det går också att få en intervju med Ragnhild Haarstad, en av fotograferna i Upphovsmannen är en kvinna, under invigningsdagen 6 oktober, under förmiddagen. Kontakta i så fall Niklas Ingmarsson på 046-35 04 11 eller niklas.ingmarsson@kulturen.com .)

Pressbilder: Bifogas, scrolla ner och klicka på en bild för att ladda ner den högupplöst.

Bilaga: Pdf med korta texter om de tre fotograferna i Upphovsmannen är en kvinna. Scrolla ner och klicka på ikonen för att ladda ner pfd:en.

För mer information:

Upphovsmannen är en kvinna:
Niklas Ingmarsson, intendent och projektledare på Kulturen i Lund, 046-35 04 11, niklas.ingmarsson@kulturen.com .

Klädd för porträtt:
Viveca Ohlsson,  fotograf och utställningsproducent, 046-35 04 93, viveca.ohlsson@kulturen.com

Anders Jansson, intendent på samlingsavdelningen och utställningsproducent,
046-35 04 22, anders.jansson@kulturen.com

 Om Kulturen i Lund

Kulturen, vars formella namn är Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, är en ideell förening stiftad 1882 med cirka 3 500 medlemmar. Kulturen har Sveriges största samling av kulturhistoriska föremål från södra Sverige, stora samlingar av jämförande föremål från hela världen och norra Europas största medeltidsarkeologiska samling. Kulturen har besöksmål i fem skånska kommuner. Huvuddelen av den publika verksamheten utförs på Kulturen i Lund. De övriga besöksmålen är Kulturens Östarp, Livets museum, Medicinhistoriska museet i Helsingborg, Hökeriet, Tegnérmuseet, Norlindmuseet samt Bosjöklosters mölla. Utifrån en bred definition av kulturarvsbegreppet, som inbegriper både det materiella och immateriella kulturarvet, driver Kulturen utställningsverksamhet, dokumentation, insamling, vård, magasinering, vetenskaplig bearbetning, programverksamhet och pedagogisk verksamhet inom hela det kulturhistoriska fältet. Kulturen utför även uppdrag inom arkeologi och bebyggelseantikvarisk verksamhet i framför allt södra Sverige. Kulturen ska vara en resurs och ett kunskapscentrum för hela regionen genom att vara rörligt, tillgängligt och serviceinriktat. Kulturen ska också, utifrån sin samlade kompetens, inta en självständig roll i frågor som rör kulturarv.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin