2018-11-06 16:30Pressmeddelande

Pressvisning: Återinvigning av Thomanderska huset på Kulturen i Lund

Intendent Anders Jansson framför Thomanderska huset. Intendent Anders Jansson framför Thomanderska huset.

Nu är äntligen restaureringen av Thomanderska husets bottenvåning klar! På söndag återinviger vi huset med ett spännande program, där besökarna får lära känna professorsfamiljen Thomander som bodde i huset 1833–1850. De får även möjlighet att höra timmerman Olof Andersson och konservator Åsa Tornborg berätta mer om restaureringen och återmöbleringen.

Vi inleder med ett föredrag kl 13 med Kulturens intendent Anders Jansson och historieprofessor Eva Helen Ulvros, som berättar om familjen Thomander och deras liv.

Kl 14 öppnar vi upp hela Thomanderska huset igen. Besökarna får möta professorsparet Johan Henrik och Emilie Thomander och deras hushållerska Johanna Lundgren, som gärna tar en paus i sina bestyr och berättar om sin vardag. I förmaket på bottenvåningen finns timmermannen Olof Andersson och konservatorn Åsa Tornborg. De berättar om restaureringen som vi var tvungna att göra efter ett aggressivt angrepp av hussvamp, och om arbetet med att packa ner och sedan återmöblera rummen.  

Familjen Thomander och huset som var deras hem

Thomanderska huset flyttades från Paradisgatan i Lund till Kulturen 1925. I huset finns en rekonstruktion av familjens hem med möbler och föremål som tillhört familjen. Johan Henrik Thomander  (1798–1865) var en av Sveriges mest kända personer och gjorde en lysande karriär. 1833 utnämns han till professor i teologi i Lund. Han är riksdagsman och är en av dem som i grunden reformerar svenska kyrkan. 1850 blir han domprost i Göteborg, 1855 ledamot av Svenska Akademien, 1856 biskop i Lund.

Han gifte sig 1834 med Emilie Meyer, dotter till en välbärgad brukspatron i Karlshamn, och de flyttar in i hemmet på Paradisgatan i Lund. Här föds de tre döttrarna Fredrika, Ida och Emma och här får också fosterdottern Natalia sitt hem. Under några år på 1840-talet bor också Thomanders gamla mor Maria Sophia Bond här.

Hemmet i Lund var en samlingsplats för många kända personer. Eller som Thomander själv uttrycker det: ”Vilken som helst skall finna sig belåten att få umgås förtroligt med oss”. Den idag kanske mest kände besökaren var Carl Jonas Love Almqvist. Familjens livsstil var också en förebild för många i Lund, inte minst Emilie och döttrarna och deras alltid moderiktiga kläder.

Pressvisning fredag 9 november kl 11.00

Under pressvisningen visar vi den nyrenoverade bottenvåningen. Timmerman Olof Andersson berättar om restaureringen. Intendent Anders Jansson, Kulturens Thomanderexpert, berättar om familjen Thomander och rekonstruktionen av deras hem. Pedagogerna Annika Mandahl och Olle Ekström berättar om återinvigningen på söndag. (Ni får gärna fotografera under pressvisningen. Pedagogerna Annika Mandahl och Olle Ekström kommer att vara klädda i tidstypiska kläder, samma som de kommer att bära under återinvigningen på söndag när de gestaltar Emilie och Johan Henrik Thomander.)

Evenemang: Återinvigning av Thomanderska huset

Tid: Söndagen den 11 november kl 13–16. (Föredrag kl 13, öppet hus i Thomanderska kl 14–16)

Plats: Kulturen i Lund, Tegnérsplatsen

Mer info om Thomanderska huset och familjen:

Information om familjen Thomander på Kulturens webb

Vi har berättat om restaureringsarbetet på Kulturens blogg

Bilaga: Kulturens årsbok 1996 Intill Paradislyckan, som handlar om familjen Thomander (pdf, scrolla ner och klicka på pdf-ikonen för att ladda ner årsboken som en inscannad version).

Pressbilder: Bifogas. Scrolla ner och klicka på en bild för att ladda ner den högupplöst. (Nytagna bilder från de restaurerade rummen kommer vi att gå ut med senare. Behöver du information om det, mejla maria.bohlin@kulturen.com)

För mer information:
Annika Mandahl, pedagog, 046-35 04 39, annika.mandahl@kulturen.com

Olof Andersson, timmerman, 046-35 04 31, olof.andersson@kulturen.com

Maria Bohlin, informatör, 046-35 04 47, maria.bohlin@kulturen.com

 

 Om Kulturen i Lund

Kulturen, vars formella namn är Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, är en ideell förening stiftad 1882 med cirka 3 500 medlemmar. Kulturen har Sveriges största samling av kulturhistoriska föremål från södra Sverige, stora samlingar av jämförande föremål från hela världen och norra Europas största medeltidsarkeologiska samling. Kulturen har besöksmål i fem skånska kommuner. Huvuddelen av den publika verksamheten utförs på Kulturen i Lund. De övriga besöksmålen är Kulturens Östarp, Livets museum, Medicinhistoriska museet i Helsingborg, Hökeriet, Tegnérmuseet, Norlindmuseet samt Bosjöklosters mölla. Utifrån en bred definition av kulturarvsbegreppet, som inbegriper både det materiella och immateriella kulturarvet, driver Kulturen utställningsverksamhet, dokumentation, insamling, vård, magasinering, vetenskaplig bearbetning, programverksamhet och pedagogisk verksamhet inom hela det kulturhistoriska fältet. Kulturen utför även uppdrag inom arkeologi och bebyggelseantikvarisk verksamhet i framför allt södra Sverige. Kulturen ska vara en resurs och ett kunskapscentrum för hela regionen genom att vara rörligt, tillgängligt och serviceinriktat. Kulturen ska också, utifrån sin samlade kompetens, inta en självständig roll i frågor som rör kulturarv.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin