2013-04-03 07:00Pressmeddelande

Pressträff på Kulturen inför utställningen Romernas svenska kulturhistoria

null

Inför invigningen av utställningen Romernas svenska kulturhistoria på Kulturen bjuder representanter från Romska kulturcentret i Malmö in till pressträff in en autentisk romsk vagn torsdag 4 april kl 11.00. 

Romerna är en av Sveriges nationella minoritetsgrupper och har varit en del av Sveriges befolkning i 500 år. Med utställningen ger Kulturen utrymme för Romska kulturcentret i Malmö att visa upp en del av det svenska kulturarvet och föra en dialog med besökarna.

I trädgårdsrummet visas en mindre utställning producerad av Romska kulturcentret och i friluftsmuseet kommer det att finnas en autentisk romsk vagn från 1950-talet, som fram till 1982 varit flera romers hem. Under hela utställningsperioden finns representanter från Romska kulturcentret på plats i utställningen och vagnen för att berätta om romsk kultur och svara på frågor.

Utställningen riktar sig i första hand till barn och ungdomar, men är öppen för alla besökare. Som en del i vår omfattande skolverksamhet erbjuder vi ett entimmesprogram i Romska kulturcentrets regi på Kulturen. Eleverna besöker då den romska vagnen i friluftsmuseet och lär sig om den romska kulturens historia och nutid. De får även prova traditionella romska kläder och testa kopparslageri, ett hantverk som romerna genom historien gjort till sin specialitet. 

Pressvisning: Torsdag 4 april kl 11 tar representanter från Romska kulturcentret i Malmö emot i den romska vagnen i Kulturens friluftsmuseum, och berättar om sin utställning och det pedagogiska arbetet med skolbarn.
Invigning: Romernas svenska kulturhistoria invigs lördag 6 april kl 14 på Kulturen. Den romska musikgruppen Gypsy Brothers spelar under invigningen. 
Utställningsperiod: 6 april–2 maj 2013. 

För mer information:
Erland Kaldaras, Romska kulturcentret i Malmö, 0707-25 91 11
Johanna Molin, Kulturens utställningsavdelning, tel 046-35 04 09
Maria Bohlin, informatör på Kulturen, 046-35 04 29


Kulturen är två kvarter i centrala Lund fyllda av kulturhistoriska hus och trädgårdsmiljöer som du kan besöka. Stig in i våra hus och upplev livet i staden och på landet, från medeltiden och fram till 1930-talet. Du kan också välja bland ett tjugotal utställningar – från folkkonst till modern design, från medeltidens historia till samtiden, från lokal kultur till världskultur.  Dessutom har vi programverksamhet för alla åldrar. Verksamheten drivs sedan 1882 av en ideell förening som välkomnar alla att bli medlemmar. Förutom friluftsmuseet i Lund har Kulturen även flera andra besöksmål, t ex Kulturens Östarp, Tegnérmuseet och Hökeriet.


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin