2012-03-12 11:43Pressmeddelande

Pressträff kring Kulturens satsning på byggnadskultur och byggnadsvård

null

Pressträff med presentation av arbetet kring den kommande utställningen ByggnadsKulturen, återuppbyggnaden av Dackestugan och den nya boken Modernismens tegelfasader onsdagen den 14 mars kl 11. Goda fototillfällen erbjuds av både byggnader, miljöer och inblandade personer.

Publikt arbete med återuppförande av ”Dackestugan”
Under vintern har grunden till återuppbyggnaden av Dackestugan lagts. Utredning av byggnadens ursprung och ålder har också fortsatt och nya prover tyder på att byggnaden består av delar som är ännu äldre än tidigare mätningar visat. Under våren och sommaren kommer Kulturens timmermän att arbeta med återuppförandet av loftboden och visningar av arbetet kommer att ske under projektets gång. Hur gick det till när denna typ av byggnader uppfördes? Vilka verktyg och metoder användes?

ByggnadsKulturen - ny utställning på Kulturen
Den 10 juni invigs utställningen ByggnadsKulturen som inledning på en publik satsning på byggnadskultur, byggnadsvård och kulturmiljö på Kulturen. Med utgångspunkt från utställningen ska de drygt 30 kulturhistoriska byggnaderna i friluftsmuseet bli mer tillgängliga för alla som är intresserade av byggnadsvård, restaurering och olika tiders byggnadskultur. Här ska man kunna titta och känna på olika material och byggnadstekniker och se exempel på utföranden i hus från olika tider. Utställningen kommer även att omfatta yngre byggnader av den typ som de flesta svenskar bor i idag.  Under hösten erbjuds program med föreläsningar, kurser och visningar.

Samverkan med publiken
Inför arbetet med utställningen vill Kulturen ha hjälp från allmänheten – vi söker både specifika material och föremål, bl a verktyg från senare delen av 1900-talet. Därför görs ett upprop där alla som har intressanta föremål som rör byggnadsvård uppmanas att ta kontakt med Kulturen. Denna process inleddes för ca en månad sedan då Kulturen tog till vara på ett originalkök från 1957 i ett hus i Lund som skulle totalrenoveras. Delar av köket kommer att återskapas i utställningen.

Ny bok om tegelfasader med referenspunkter i Lund
Men satsningen begränsar sig inte bara till byggnaderna på Kulturen och äldre byggnadsteknik. Med utgångspunkt från den nyutkomna boken Modernismens tegelfasader ska utställningen även ge exempel på modern svensk arkitektur och byggnadsteknik som Lund kan visa många exempel på. Boken, som är skriven av Tomas Tägil, Tomas Gustavsson, Kristina Bergkvist och Björn Magnusson Staaf, är ett resultat av forskningsprojektet Korrosionskador i tegelfasader – värdering och åtgärder som finansierats av Riksantikvarieämbetet och administrerades av Kulturen. Utifrån boken kommer även stadsvandringar och föreläsningar att erbjudas under hösten 2012.

Medverkande:
Anki Dahlin, museichef
Henrik Borg, Lunds stadsantikvarie
Karin Hindfelt, projektledare ByggnadsKulturen
Carita Eskeröd, Byggnadsantikvarie
Örjan Hörlin, timmerman
Fredrik Gustavsson, timmerman
Tomas Tägil, arkitekt och universitetslektor vid Arkitektskolan LTH, Lunds universitet
Tomas Gustavsson, civilingenjör och byggnadskonstruktör specialiserad inom moderna murverk.

För mer information:
Se bifogad länk till tidigare pressmeddelande och kontakta följande personer. 
Anki Dahlin, musiechef 046 35 04 02
Henrik Borg, Lunds stadsantikvarie 046 35 04 51
Erik Roman, pressansvarig, 046 35 04 47

Kulturen är en kulturhistorisk oas mitt i Lund med hus från olika tider, från land och stad. Verksamheten utgår från stora museisamlingar av såväl sydsvenskt material som världskultur. I drygt trettio kulturhistoriska byggnader visas utställningar om kulturhistoria, hantverk, konst och design. Här kan besökare ta del av en unik värld med program, traditionsfirande, restaurang och en fin lekplats. Verksamheten omfattar även arkeologi, byggnadsvård och annan uppdragsverksamhet. Kulturen är en ideell förening där alla kan bli medlemmar!


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin