2020-04-22 05:00Pressmeddelande

Porttornet sålt

Porttornet på Borgeby Slott. Foto: Johan Hofvendahl/Kulturen.Porttornet på Borgeby Slott. Foto: Johan Hofvendahl/Kulturen.

Nu har porttornet vid Borgeby slott fått en ny ägare. Det är Hanna och Ernst Norlinds stiftelse som har sålt tornet till Borgeby Slott AB, som äger övriga delar av slottet.

Stiftelsen har haft ekonomiska problem i många år eftersom avkastningen av stiftelsekapitalet inte räcker till drift och underhåll av porttornet. År 2018 beslutade Kammarkollegiet om permutation av stiftelsens ändamål så att man inte längre behöver äga porttornet. Ändamålet att bland annat dela ut stipendier åt lovande och behövande skriftställare, målare, musiker eller bildhuggare har funnits med hela tiden, men det är många år sedan man kunde göra det.

– Vi har sålt porttornet till den som gav oss det bästa budet och det känns bra att försäljningen leder till att en kulturmiljö som Borgeby slott hålls samman. På lång sikt är det oftast det bästa för en kulturmiljö, säger tillförordnad museichef för Malmö Museer Mats Fastrup och Kulturens museichef Gustav Olsson, som tillsammans utgör Hanna och Ernst Norlinds stiftelses styrelse.

I porttornet finns Norlindmuseet med konstnären Ernst Norlinds bevarade ateljé, tavlor och utställning från början av 1900-talet, tiden då Borgeby var en mötesplats för kulturpersonligheter från hela Europa.

Borgeby slotts ägare Max Ferkinghoff tycker att museet är bra för verksamheten på Borgeby och hoppas kunna hitta vägar för att behålla museet i någon form.

– Så länge jag äger slottet, kommer minnet av Hanna och Ernst Norlind att vårdas där. Förhoppningsvis ska det gå att hitta en ekonomisk lösning till att driva museet vidare. Jag kommer oavsett arbeta för att Ernst Norlinds konst även i framtiden ska finnas tillgänglig för allmänheten på Borgeby Slott.

Bakgrund

Porttornet på Borgeby slott ägs sedan 1978 av Hanna och Ernst Norlinds stiftelse. Stiftelsen äger också delar av familjen Norlinds efterlämnade lösegendom i form av tavlor och andra inventarier. Dessa förvaras dels i museimagasin, dels i porttornet. Kammarkollegiet beslutade 2018 om permutation av stiftelsens ändamålsparagraf.

Före permutation löd ändamålsparagrafen: 

”Stiftelsens behållna avkastning skall i första hand användas till underhåll av porttornet och dess samlingar. Återstående avkastning skall utdelas som stipendier åt lovande och behövande skriftställare, målare, musiker eller bildhuggare.”

Ändamålsparagrafens nya lydelsen är:

”Stiftelsens behållna avkastning skall utdelas som stipendier åt lovande och behövande skriftställare, målare, musiker eller bildhuggare.”

Följande formulering ströks helt i permutationen:

”Skulle Borgeby säteri då säljas, får detta ske endast på villkor, att porttornet därstädes samt däri befintliga samlingar bibehållas som ett museum i sitt ursprungliga skick och under övervakning av ovannämnda intendenter” (syftar på museicheferna för Malmö Museer respektive Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige).

Under slutet av 1900-talet lät stiftelsen genomföra arkeologiska undersökningar och man kunde konstatera att Borgeby slott varit en av de så kallade Trelleborgar som anlades av Harald Blåtand i slutet av 900-talet. Det anses ibland vara den borg i Norden som har längst obruten historia. Porttornet är skyddat som statligt byggnadsminne.


Om Kulturen i Lund

Porttornet vid Borgeby slott har fram tills nu ägts av Hanna och Ernst Norlinds stiftelse. Stiftelsen äger också delar av familjen Norlinds efterlämnade lösegendom i form av tavlor och andra inventarier. Dessa förvaras dels i museimagasin, dels i porttornet på Borgeby slott. Styrelsen för Hanna och Ernst Norlinds stiftelse utgörs av cheferna vid Malmö Museer respektive Kulturen (Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige). På uppdrag av stiftelsen har Kulturen drivit Norlindmuseet, som finns i porttornet.