2022-05-12 05:45Pressmeddelande

Överlevares berättelser i utställningen ”Vi som kom till er”

Gymnastiksalen på Lindebergska skolan i Lund har gjorts om till matsal. Frivilliga Lundabor hjälper till att servera mat till flyktingarna 1945. Foto: Kurt Hagblom, SydsvenskanGymnastiksalen på Lindebergska skolan i Lund har gjorts om till matsal. Frivilliga Lundabor hjälper till att servera mat till flyktingarna 1945. Foto: Kurt Hagblom, Sydsvenskan

Den 18 maj invigs utställningen Vi som kom till er, som handlar om flyktingar som med hjälp av räddningsaktionerna de Vita bussarna och de Vita båtarna kom till Skåne efter andra världskriget. Den är gjord av elever från Historieprogrammet på Katedralskolan i Lund, och fungerar som ett komplement till Kulturens permanenta utställning Att överleva – Röster från Ravensbrück. Samarbetet med Katedralskolan är ett exempel på hur museet kontinuerligt arbetar med kunskapsspridning om Förintelsen.

I Historieprogrammets utställning Vi som kom till er får besökaren närma sig historien genom överlevares egna berättelser, gestaltade i texter, bilder och filmer. Flyktingarnas egna berättelser vittnar om smärta, rädsla och sorg, men även om hopp, kärlek och styrka.

Arkiv och egna intervjuer
Arbetet med utställningen började under våren 2021. För att få inspiration i arbetet besökte eleverna Kulturens utställning Att överleva – Röster från Ravensbrück. Därefter studerades Polska källinstitutet i Lunds arkiv, som är tillgängligt online via Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet och innehåller över 500 intervjuer med flyktingar som kom till Skåne 1945. Eleverna gjorde även egna intervjuer med bland annat överlevare och överlevares barn. Under hösten 2021 och våren 2022 har eleverna arbetat tillsammans med lärare, formgivare, filmare och hantverkare med färdigställandet av utställningen. Utställningsproduktionen har till stor del finansierats genom donationer från Folke Ljungdahls stiftelse, Palmefonden, Sparbanksstiftelsen Finn och Thora Ohlsson Stiftelse.

Kulturens unika samling
Kulturen har en unik samling av föremål från Förintelsen, som samlades in när de Vita bussarna kom till Lund 1945. Kvinnorna som kom från koncentrationslägret Ravensbrück hade med sig föremål som många gånger vittnar om viljan att överleva.

Det är så vitt vi vet den tidigast genomförda insamlingen av föremål som dokumenterar Förintelsen, den genomfördes redan i månadsskiftet april–maj 1945. Tillsammans med Polska källinstitutet i Lunds arkiv utgör den en dokumentation av stora värden, även i ett internationellt perspektiv.

Kontinuerligt arbete
Med utgångspunkt i samlingen har Kulturen kontinuerligt samlat material som är kopplat till Förintelsen, inhämtat ny kunskap om föremålen vi redan har och även genomfört intervjuer med överlevare. Temat är en integrerad del i programverksamheten, i vårt skolprogram och genom högtidlighållandet av Förintelsens minnesdag.

Forskningsprojekt och app
Tillsammans med Lunds universitet genomför Kulturen just nu också ett forskningsprojekt om mottagandet av koncentrationslägerfångar i Lund, och hur det har satt spår i staden. Projektet kommer bland annat att resultera i en app, som främst är tänkt att användas av högstadieelever. Vi arbetar också med en dokumentation av platser i Skåne som tidigare koncentrationslägerfångar bosatte sig på.

Invigning 18 maj
Katedralskolans historieprogram har under flera år arbetat med temat Ravensbrück, till exempel har de gett ut boken Ravensbrück – berättelser, stories, beretninger, som hade boksläpp på Kulturen 2017. Onsdagen den 18 maj kl 14.30 invigs deras utställning Vi som kom till er på museet. Museichef Gustav Olsson inleder och sedan berättar lärare och elever från Katedralskolans historieprogram om utställningsprocessen. Vi är också väldigt glada över att Andrea Genest, museichef på Memorial Museum Ravensbrück, kommer att gästa invigningen och museet denna dag. Hon kommer också att säga några ord under invigningen. 

Utställning: Vi som kom till er. Gjord av elever vid Katedralskolans historieprogram, Lund. Visas från 18 maj 2022 och minst fram till Förintelsens minnesdag 27 januari 2023. Utställningsproduktionen har till stor del finansierats genom donationer från Folke Ljungdahls stiftelse, Palmefonden, Sparbanksstiftelsen Finn och Thora Ohlsson Stiftelse.

Invigning: Onsdag 18 maj kl 14.30–15.00, i Auditoriet. Gästas av Andrea Genest, museichef på Memorial Museum Ravensbück. Elever och lärare berättar om utställningsprocessen, och finns även på plats i utställningen efter invigningen, för den som vill ställa frågor.

Plats: Kulturen i Lund, Tegnérsplatsen 6. Utställningen visas på andra våningen i Vita huset (entréhuset), i anslutning till Kulturens utställning Att överleva – Röster från Ravensbrück.

Pressbild: Bifogas, se nedan: Gymnastiksalen på Lindebergska skolan i Lund har gjorts om till matsal. Frivilliga Lundabor hjälper till att servera mat till flyktingarna 1945. Foto: Kurt Hagblom, Sydsvenskan

För mer information:

Marcus Karlsson, lärare på Historieprogrammet, marcus.karlsson@lund.se,
073-656 62 67

Louise Callmer, lärare på Historieprogrammet, louise.callmer@lund.se,
070-238 56 10

Gustav Olsson, museichef på Kulturen i Lund, gustav.olsson@kulturen.com,
076-539 04 02Om Kulturen i Lund

Kulturen i Lund är ett museum som sträcker sig över två kvarter i centrala Lund, fyllda med kulturhistoriska hus och trädgårdsmiljöer som du kan besöka. Stig in i husen och upplev livet i staden och på landet, från medeltiden och fram till 1930-talet. Du kan också välja bland ett tjugotal utställningar – från folkkonst till modern design, från medeltidens historia till samtiden, från lokal kultur till världskultur. Vi har även en bred programverksamhet för alla åldrar.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin