2014-11-08 07:00Pressmeddelande

Öppet samtal på Kulturen till minne av Kristallnatten

null

På Kristallnattens minnesdag arrangerar vi ett öppet samtal om budskapet i utställningen Spelar roll – om åskådarens passivitet och ansvar.  Panelen utgörs av deltagare som kan ge olika perspektiv på åskådarrollen och belysa dess problem. Samtalet leds av Christina Gamstorp från Forum för levande historia. 

Paneldeltagarna är:

  • Magnus R Larsson, lektor i psykologi vid Lunds universitet, som forskar om aggression och oetiskt beteende
  • Helena Ekhem, församlingsherde i Svenska kyrkan i Lund 
  • Alicia Donat-Magnin från Raoul Wallenberg Academy som är projektledare för frågor om civilkurage och att göra skillnad.

Vandringsutställningen Spelar roll är producerad av Forum för levande historia. Den problematiserar en roll som många lätt faller in i i situationer av förtryck och övergrepp – åskådaren. Utställningen vill uppmärksamma att alla har ett handlingsutrymme, men ger inga inga pekpinnar.


Evenemang: Till minne av Kristallnatten – öppet samtal om åskådarrollen

Plats: Kulturen, Tegnérsplatsen i Lund

Datum och tid: Söndag 9 november kl 13.00–14.30

För mer information:
Mats Larsson, programarrangör och pedagog på Kulturen, finns på plats på söndag. Du når honom på 046-35 04 25.Kulturen är två kvarter i centrala Lund fyllda av kulturhistoriska hus och trädgårdsmiljöer som du kan besöka. Stig in i våra hus och upplev livet i staden och på landet, från medeltiden och fram till 1930-talet. Du kan också välja bland ett tjugotal utställningar – från folkkonst till modern design, från medeltidens historia till samtiden, från lokal kultur till världskultur.  Dessutom har vi programverksamhet för alla åldrar. Verksamheten drivs sedan 1882 av en ideell förening, med verksamhetsbidrag från Lunds kommun och Region Skåne. Förutom friluftsmuseet i Lund har Kulturen även flera andra besöksmål, t ex Kulturens Östarp, Tegnérmuseet och Hökeriet.


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin
Johan Hofvendahl
Kommunikationsansvarig
Johan Hofvendahl