2023-06-26 09:50Pressmeddelande

Nya lekplatsen på Kulturen i Lund öppnar 30 juni! 

Kulturens nya lekplatsKulturens nya lekplats

Den 30 juni öppnar den nya lekplatsen på Kulturen i Lund! Den består av en stadsdel med rådhus, kyrka, butik, smedja, stall och torg, och en landsbygdsdel med en vattenkvarn med tramphjul och djur skulpterade i trä. Lekplatsen ligger inne i friluftsmuseet, och är omgiven av ”riktiga” historiska hus från både stad och land. Pressvisning av lekplatsen fredag 30 juni kl 10.00.  

Lekplatsens stadsdel är omgiven av en palissad med tre torn, inspirerad av Lunds stadsvapen. Byggnaderna på lekplatsen har annars inga bestämda förebilder, men inspirationen kommer från Skånes historiska bebyggelse. I landsbygdsdelens vattenkvarn kan barnen trampa runt i ett hjul, som driver fram vatten i vattenrännor och ner i stadsdelens vallgrav.  

Byggnaderna kompletteras med rekvisita av olika slag som sätter igång leklusten. I bageriet finns bröd, i stallet käpphästar och i smedjan hammare, städ och tång. Här finns skottkärror, trähinkar att bära vatten med, sköldar och träsvärd och man kan till och med prova att gå med hästskor. I rådhuset finns bord och stolar för viktiga rådslag.   

Inkluderande för funktionsvariationer 

Barn med funktionsvariationer ska också känna sig inkluderade. Till exempel finns det olika former av vattenlek och små kryp-in som ska vara tillgängliga för barn i rullstol, och sensoriska inslag såsom ljudrör och material med olika strukturer. Viktigast av allt har varit att barnens behov av rörelse och fantasi blir tillfredsställda, genom en unik lekplats som utmanar på olika nivåer. 

Pranters Hantverk AB, som har stor erfarenhet av att bygga temalekplatser, står för både design och byggarbetet. Ritningarna är framtagna av Lennart Pranter i samarbete med Kulturen. Materialen som använts ska hålla för lek i många år, och en del material som har sparats på museet sedan tidigare har också återanvänts i bygget, t ex skiffertak och taktegel. 

Satsning på barn och barnfamiljer 

Den nya lekplatsen har finansierats genom gåvor och mecenatmedel samt ett bidrag på 1,5 miljoner kr från Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Finn. Lekplatsen är ett led i museets satsning på barn och barnfamiljer, som också innefattar en pågående ombyggnad av Allmogehallen som ska bli ett ”familjens hus”.  

Fredagen den 30 juni kl 10.00 har vi pressvisning av lekplatsen, och kl 11.00 öppnar den för museets besökare.  

Pressvisning:  
Fredag 30 juni kl 10–11. Vi berättar om den nya lekplatsen och visar upp den. Vi har bjudit in en förskoleklass från Studentkårens förskola i Lund, som kommer att leka på lekplatsen under pressvisningen. Vi har fått skriftliga tillstånd för fotografering av barnen för pressbilder, så ni är välkomna att ta bilder av leken! 

Kontakt:  
Yvonne Andersson, avdelningschef för program och försäljning, 046-35 04 44, yvonne.andersson@kulturen.com  

Pressbilder:  
Eftersom det pågår arbete på lekplatsen in i det sista visas bara en liten glimt av lekplatsen på bilden som bifogas. Men efter pressvisningen kommer vi att fylla på presskitet med bilder på barn som leker på lekplatsen.  


Om Kulturen i Lund

Kulturen i Lund är ett museum som sträcker sig över två kvarter i centrala Lund, fyllda med kulturhistoriska hus och trädgårdsmiljöer som du kan besöka. Stig in i husen och upplev livet i staden och på landet, från medeltiden och fram till 1930-talet. Du kan också välja bland ett tjugotal utställningar – från folkkonst till modern design, från medeltidens historia till samtiden, från lokal kultur till världskultur. Vi har även en bred programverksamhet för alla åldrar.


Kontaktpersoner

Carina Rundberg
Koordinator
Carina Rundberg