2017-03-23 11:30Pressmeddelande

Ny chef för Kulturen

null

Gustav Olsson tar över som museichef för Kulturen. De senaste sju åren har Gustav varit chef för friluftsmuseet Julita Gård, Nordiska museets herrgårdsanläggning i Södermanland, och han har bland annat stor erfarenhet av effektivisering och externa relationer.

I september 2017 tar Gustav Olsson över efter Anki Dahlin, som har varit Kulturens chef sedan 2007. De senaste sju åren har Gustav varit chef för friluftsmuseet Julita Gård, Nordiska museets herrgårdsanläggning i Södermanland. Dessförinnan har han bland annat varit utvecklingschef på Julita Gård och chef för Lantbruksenheten på länsstyrelsen i Södermanland.

– Det är viktigt att vi ser en fortsättning på den positiva utveckling vi har haft under Ankis ledning. Styrelsen är övertygad om att Gustav är lämpad för det och att han kan tillföra Kulturen nya dimensioner i det arbetet, säger Bengt L Andersson, ordförande i Kulturens styrelse.

Kulturen är en ideell förening med cirka 3 500 medlemmar. Kulturen har Sveriges största samling av kulturhistoriska föremål från södra Sverige, stora samlingar av jämförande föremål från hela världen och norra Europas största medeltidsarkeologiska samling. Kulturen driver verksamhet på åtta besöksmål i Skåne. Huvuddelen av verksamheten utförs på Kulturen i Lund. De övriga är Tegnérmuseet, Livets museum och Hökeriet (alla i Lund), Kulturens Östarp (i Sjöbo), Norlindmuseet på Borgeby slott, Bosjöklosters mölla i Höör samt Medicinhistoriska museet i Helsingborg. Kulturen utför även uppdrag inom arkeologi och bebyggelseantikvarisk verksamhet i framför allt södra Sverige.

– Jag tycker att det ska bli väldigt roligt att få arbeta som chef för Kulturen. Det är ett museum med enastående samlingar och ett museum som arbetar aktivt med att vara en del av det omgivande samhället. De kulturhistoriska museerna har en viktig roll att fylla i en tid av förändring och utveckling, säger Gustav Olsson.

Gustav Olsson har en kandidatexamen i nationalekonomi från Lunds universitet, en kandidatexamen i historia från Uppsala universitet, en agronomexamen från Sveriges lantbruksuniversitet och forskarstudier i agrarhistoria.

För mer information:

Pressbild

I bifogat material finns foto på Gustav Olsson. Scrolla ner för att ladda ner bilden högupplöst.

Kulturen, vars formella namn är Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, är en ideell förening med cirka 3 500 medlemmar. Föreningen stiftades 1882 av De Skånska Landskapens Historiska och Arkeologiska Förening och av Lunds Landsmålsföreningar. Kulturen har Sveriges största samling av kulturhistoriska föremål från södra Sverige, stora samlingar av jämförande föremål från hela världen och norra Europas största medeltidsarkeologiska samling. Kulturen driver verksamhet på åtta besöksmål i Skåne. Huvuddelen av verksamheten utförs på Kulturen i Lund. De övriga är Tegnérmuseet, Livets museum och Hökeriet (alla i Lund), Kulturens Östarp (i Sjöbo), Norlindmuseet på Borgeby slott, Bosjöklosters mölla i Höör samt Medicinhistoriska museet i Helsingborg.

Utifrån en bred definition av kulturarvsbegreppet, som inbegriper både det materiella och immateriella kulturarvet, driver och utvecklar Kulturen utställningsverksamhet, dokumentation, insamling, vård, magasinering, vetenskaplig bearbetning, programverksamhet och pedagogisk verksamhet inom hela det kulturhistoriska fältet. Kulturen utför även uppdrag inom arkeologi och bebyggelseantikvarisk verksamhet i framför allt södra Sverige. Kulturen ska vara en resurs och ett kunskapscentrum för hela regionen genom att vara rörligt, tillgängligt och serviceinriktat. Kulturen ska också, utifrån sin samlade kompetens, inta en självständig roll i frågor som rör kulturarv.


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin