2016-03-31 10:01Pressmeddelande

Nu har restaureringen av Onsjöstugan börjat på Kulturen i Lund

null

Nu har vi börjat restaurera Onsjöstugan, en ryggåsstuga som bedöms vara uppförd på 1700-talet. Det hela började med en akut skada, som ledde till en närmare inspektion och en inledande undersökning av stugans historia. Med nyvunna kunskaper har vi bestämt oss för att göra en omgestaltning och skildra byggnadens ursprung som undantagsstuga i Jonstorp, i stället för att fortsätta använda den som pedagogisk lekstuga för barn med en "generell" allmogeinredning från 1800-talet. 

Onsjöstugan består av två delar, en ryggåsstuga med stuga och köksdel och en så kallad sommarstuga, som är ett ouppvärmt rum. Ryggåsstugan har bedömts vara uppförd under 1700-talet, men det skall vi undersöka närmare med dendrokronologisk provtagning och analys, det vill säga årsringsdatering. 

Från Jonstorp till Kulturen i Lund
Ryggåsstugan kommer från byn Jonstorp, som ligger i Hallaröds socken strax nordväst om Höör.

Stugan såldes 1904 till Per Nilsson i Forsby, utanför Klippan. Per Nilsson var mejerist och fabrikör och samlade timrade byggnader och allmogeföremål. År 1914 ställde Per Nilsson ut flera stugor på Lantbruksutställningen, intill den Baltiska utställningen i Malmö. Bland stugorna fanns den ryggåsstuga med som nu finns på Kulturen. Per Nilsson har då tillfogat en så kallad sommarstuga.

Efter utställningen i Malmö såldes stugan och sattes upp på en gård som låg strax utanför Staffanstorp. År 1928 köper Kulturen byggnaden och sätter upp den på södra området. När vi sedan bygger nya utställningslokaler på södra området, Textilhallen och Lundahallen, sker en omflyttning av byggnader och Onsjöstugan flyttas till norra området.

Berättelse om människorna som levde i stugan
För att kunna berätta en intressant historia om människorna som levde på gården där stugan ursprungligen stod har Kulturen valt att demontera sommarstugan, eftersom den tillkom först i början av 1900-talet, någon gång mellan 1904 och 1914. Vi kommer att spara de byggnadsdelar som är särskilt kulturhistoriskt intressanta på vårt magasin.

Kulturens timmermän kommer att arbeta med nedmonteringen av sommarstugan och restaureringen av ryggåsstugan, i samarbete med kulturmiljöutvecklare Gunilla Gardelin och bebyggelseantikvarie Henrik Borg. Under 2015 tog vi fram ett underlag inför restaureringen. Vi har inventerat alla skador, gjort en undersökning av alla tidsskikt i byggnaden, gått igenom arkivmaterial och tagit fram kunskap om byggnadens historia. Stugan har också dokumenterats så som den såg ut innan den tömdes inför restaureringen. I flera decennier har sommarstugan använts för att gestalta en träskomakarverkstad. Den delen försvinner alltså i och med restaureringen och omgestaltningen. 

Restaureringen pågår under året
På ryggåsstugan, alltså den ursprungliga delen av Onsjöstugan, finns några skadade väggtimmer på norra gaveln och taket är i dåligt skick. Detta ska åtgärdas under restaureringen. Ni är välkomna att intervjua projektledare Gunilla Gardelin eller bebyggelseantikvarie Henrik Borg om arbetet med Onsjöstugan! Kontakta dem för att avtala en tid. 

Kontaktuppgifter: 
Gunilla Gardelin, kulturmiljöutvecklare och projektledare på Kulturen: gunilla.gardelin@kulturen.com, 046-35 04 53. 

Henrik Borg, bebyggelseantikvarie på Kulturen (och Lunds stadsantikvarie): henrik.borg@kulturen.com.

Pressbilder: 
Bilder av Onsjöstugan bifogas. Skrolla ner och klicka på en bild för att ladda ner den högupplöst. Ni är välkomna att ta egna bilder på Kulturen, avtala då tid med Gunilla Gardelin. 

Kulturen är två kvarter i centrala Lund fyllda av kulturhistoriska hus och trädgårdsmiljöer som du kan besöka. Stig in i våra hus och upplev livet i staden och på landet, från medeltiden och fram till 1930-talet. Du kan också välja bland ett tjugotal utställningar – från folkkonst till modern design, från medeltidens historia till samtiden, från lokal kultur till världskultur.  Dessutom har vi programverksamhet för alla åldrar. Verksamheten drivs sedan 1882 av en ideell förening, med verksamhetsbidrag från Lunds kommun och Region Skåne. Förutom friluftsmuseet i Lund har Kulturen även flera andra besöksmål, t ex Kulturens Östarp, Tegnérmuseet och Hökeriet.


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin