2009-06-12 13:52Pressmeddelande

Nordiskt samarbete ger museimedlemmar fri entré på tio museer

null

Initiativet till samarbetsavtalet togs vid ett nordiskt nätverksmöte som hölls i Linköping den 12 november 2008. Avtalet som träder i kraft den 15 juni medför följande:

 • Gratis inträde till de medverkande museerna för en person per medlemskort. Medlemskap ska styrkas med medlemskort som tydligt anger till vilket museum eller förening medlemskapet avser.
 • Samarbetsavtalet träder i kraft den 15 juni 2009 och löper till annat beslutas.
 • Samtliga museer har vid biljettförsäljningen ett dokument som visar medlemskorten från de medverkande museerna.
 • Medverkande museer:

  Den Gamle By/ Den Gamle Bys Venner, Århus, Danmark

  Frilandsmuseet/ Frilandsmuseets Venner, Kgs. Lyngby, Danmark

  Gamle Linköping/ Föreningen Gamle Linköping, Linköping, Sverige

  Jamtli/ Jamtlis Gynnare, Östersund, Sverige

  Klosterbacken/ Det Gyllene Äpplets Gilde, Turku, Finland

  Kulturen, Lund, Sverige

  Maihaugen/De Sandvigske Samlingers Venner, Lillehammer, Norge

  Norsk Folkemuseum/ Norsk Folkemuseums Venner, Oslo, Norge

  Skansen/ Nordiska Museets og Skansens Vänner, Stockholm, Sverige

  Sverresborg/ Trøndelag Folkemuseums Venner, Trondheim, Norge

  För mer information:

  Anki Dahlin, museichef 046-35 04 02

  För pressbilder:

  www. kulturen.com. Under press och media finns länk till pressbilder. Lösenord: b469alle


  Om Kulturen i Lund

  Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


  Kontaktpersoner

  Maria Bohlin
  Kommunikatör
  Maria Bohlin