2009-09-10 12:09Pressmeddelande

Nils Karleby-stipendier delas ut på Kulturen i Lund

null

Arkeologen Jenny Nord och historikern Fredrik Persson har tilldelats 2009 års Nils Karleby-stipendier, för deras forskning rörande skånsk kultur och historia. De två stipendiaterna erhåller 50 000 kr var. Utdelningsceremonin äger rum i Universitetsmuseet på Kulturen fredagen 11 september klockan 12.

Om Nils Karleby-stipendiet

Nils Karleby föddes i Karaby i västra Skåne 1892, flyttade som tonåring till Helsing­­borg och blev 1919 ledamot av stadsfullmäktige. Dessutom hade han andra kom­munala upp­drag; ledamot av estetiska nämnden samt i kommittén för lösandet av stads­bibliotekets lokalfråga. Mellan 1917 -1920 var han chefredaktör för Skånska social­demokraten i Helsingborg. Svårt sjuk i TBC skrev han i slutet av 1925 "Socialismen inför verkligheten. Studier över socialdemokratisk åskådning och nutidspolitik." Denna bok kom att få stor betydelse för socialdemokratin, och har kommit ut i flera upplagor, senast 1998.

Nils Karleby avled 1926 endast 34 år i sviterna av TBC. Änkan Anna och sonen Olle testamenterade medel till en stiftelse för att främja forskning rörande skånsk kultur och historia. Stipendier har delats ut sedan 2001.


Utdelning Nils Karleby-stipendier

Datum: fredag 11 september

Tid: 12.00

Plats: Universitetsmuseet på Kulturen

Medverkande: Vid utdelningsceremonin deltar Jenny Nord, Fredrik Persson kan ej närvara och kommer att motta priset vid nästa års ceremoni. Från Nils Karlebys Stiftelse för Skånsk Kultur och Historia de båda sakkunniga Lynn Åkesson, professor i etnologi, Kristina Jennbert, universitetslektor i arkeologi, samt Karin Gustavsson, stadsantikvarie Helsingborgs museer, Anders Jansson antikvarie Kulturen och från SEB i Malmö bankjurist Johan Sjövall.

För mer information kontakta:

Johan Sjövall, Ordförande i stiftelsen, SEB tel 040-6676000.

Anders Jansson, Antikvarie på Kulturen, tel 046-350422

Pressbilder: www.kulturen.com Lösenord b469alle.


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin