2022-12-14 06:50Pressmeddelande

”Metropolis – Lund och medeltiden” återinvigs 18 februari

Collage. Bilden av Lund överst till vänster är ett kopparstick från 1580-talet, den äldsta kända bilden av Lund. Föremålen på bilderna visas i utställningen.

Den 18 februari 2023 återinviger vi Metropolis – Lund och medeltiden, efter en omarbetning och uppdatering.  Här visar vi en rik skatt av föremål som Kulturens arkeologer har grävt fram i Lund under mer än 130 år. Vi berättar om en tid då staden Lund, som då tillhörde Danmark, blev ett viktigt kyrkligt centrum med en ärkebiskop – en metropolit – som hade makt över den nordiska kyrkoprovinsen. Till staden sökte sig många yrkesgrupper för att tillgodose behov av olika varor och hantverk.

Utställningen tar avstamp i slutet på 900-talet då tron på de nordiska gudarna började överges till fördel för kristendomen. Då började människor söka sig till den plats som skulle få namnet Lund.

Med kristendomens intåg förändras samhället i grunden. I Lund märktes kyrkans makt bland annat genom de kyrkor som börjar byggas och med tillsättningen av en biskop från år 1060. Även kungamaktens intresse är tydligt under 1000-talets början med myntning i staden. Under medeltiden blir Lund den mest kyrkotäta staden i Norden. Biskopen löd under ärkesätet Hamburg Bremen, men från år 1104 bildas ett nytt ärkesäte där ärkebiskopen placerades i Lund. En domkyrka hade börjat byggas och 1145 kunde högaltaret invigas. Kloster och konvent etableras också i Lund.

I utställningen berättar vi om medeltida kultur utifrån olika teman: "Kristna bönder", "Livets många sidor", "Möte med världen", "Staden – makten – lagarna", "Arbeta i staden", "Uppror och uppbrott" och "Ny tid – större värld". Vi har uppdaterat utställningens texter utifrån ny kunskap och tillfört några nya föremål, som exempelvis en liten häst i keramik som kan ha använts i en marionetteater.

Den tematiska presentationen har kompletterats med två kronologiskt uppbyggda bildspel som tar avstamp i tiden före Lunds tillkomst och sedan berättar om händelser som påverkat Lund från 900-talets slut fram till 1679.

I rummet med temat "Arbeta i staden" kan man se fyra nyproducerade korta filmer som skildrar olika hantverk: spinning och vävning, knivsmide, skomakeri och timmermansarbete. I rummets montrar finns flera medeltida föremål som kopplar till filmerna, t ex en lädersko och en kniv. Man får också känna på olika material som används i de skildrade hantverken.

Det finns också inslag av musik, bland annat finns möjlighet att lyssna på den äldsta nedtecknade skånska visan, så som den kan ha låtit på medeltidsdanska.

Utställningen avslutas i renässansen och den tidiga barocken, de perioder som avlöser medeltiden. Början av 1500-talet kännetecknas av stora omvälvande händelser med bondeuppror och reformering av kyrkan som i Danmark inträffade 1536 och innebar ett brott med den katolska kyrkan och påven i Rom och skapandet av en protestantisk kyrka. De flesta av Lunds kyrkor revs på orden av kung Kristian III.

De kulturella strömningarna i Europa hade förändrats, med återväckt intresse för antikens kulturarv och mer fokus på individen. I rummet Ny tid – större värld visar vi bland annat föremål från adelskvinnan fru Görvels gård i Lund, som uppfördes vid Stora Södergatan omkring år 1570. Fru Görvel var en av de mest förmögna kvinnorna i Norden vid den här tiden. I rummet projiceras en nyproducerad film, där museets pedagoger gestaltar en renässansmåltid.

1500- och1600-talen präglas av flera krig mellan Sverige och Danmark och utställningen avslutas i det sista bildspelet med den fred som förhandlas fram och skrivs under i Lund 1679. Då undertecknades samtidigt ett förbund mellan Sverige och Danmark som stärktes genom överenskommelse om äktenskap mellan svenske kung Karl XI och danske Kristian V:s syster Ulrika Eleonora. Den överenskommelsen skrevs troligen under i Dekanhuset, som då låg vid Kyrkogatan men nu är ett av husen på Kulturen i Lund.

Vi kommer att ha pressvisning någon dag innan invigningen, exakt tid meddelar vi lite längre fram.  

Utställning: Metropolis – Lund och medeltiden

Plats: Kulturen i Lund, Tegnérsplatsen 6 i Lund

Utställningsperiod: Återinvigs 18 februari 2023 och visas sedan tillsvidare. 

Pressbilder: Scrolla ner till presskit med pressbilder och bildtexter. 

Kontakt: Projektledare Gunilla Gardelin, Kulturen: 046-35 04 53, gunilla.gardelin@kulturen.com Om Kulturen i Lund

Kulturen i Lund är ett museum som sträcker sig över två kvarter i centrala Lund, fyllda med kulturhistoriska hus och trädgårdsmiljöer som du kan besöka. Stig in i husen och upplev livet i staden och på landet, från medeltiden och fram till 1930-talet. Du kan också välja bland ett tjugotal utställningar – från folkkonst till modern design, från medeltidens historia till samtiden, från lokal kultur till världskultur. Vi har även en bred programverksamhet för alla åldrar.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin