2014-01-06 07:00Pressmeddelande

Med ”Min värld” betonar Kulturen den unga publikens rätt att höras och synas - Pressträff

null

Min Värld är en levande utställning - av barn för barn- som visas på Kulturen mellan den 12 januari och 24 augusti 2014. Elever i årskurs två i Västra Ingelstad har fått dokumentera och gestalta sin vardag genom fotografier och texter som sedan resulterat i en bok.  Och alla unga museibesökare får vara med i utställningen för att inspirera och inspireras.

Vad är viktigt för dig? Hur vill du uttrycka dig? Det är frågor som barnen i årskurs två i Västra Ingelstad tog fasta på när de dokumenterade och gestaltade sin unika värld.

– Kulturen tror på att stärka barn och ungdomars demokratiska värdegrund och lika rättigheter.  Att lyfta fram barns berättelser och låta dem gör det på deras sätt är en investering i framtiden. Det som skrivs i dag blir vår historia i morgon, säger Johanna Hermansson som tillsammans med idégivaren Maria J Andersson utformat utställningen.

Den unga publiken på Kulturen får givetvis vara med och uttrycka sig på sina egna villkor. Några kanske vill måla eller skriva en dikt. Andra kanske vill prova speakers corner där man får stå i centrum för en stund och dela med sig av sina tankar och åsikter.

– I barnkonventionen betonas bland annat varje barns rätt till yttrandefrihet, tankefrihet och att bli hörd. Med den här utställningen vill vi visa på de olika möjligheterna att utrycka sig, att alla har rätt till det och att man med små medel kan göra sin röst hörd, berättar Johanna Hermansson.

Kulturen vill också påminna om kopplingen till basutställningen, från  A till Ö – Bokkulturen. Utställningen väcker tankar om demokrati, mångfald och tryckfrihet. Här kan besökaren se en mängd unika föremål som till exempel spännande hieroglyfer, färgsprakande handskrivna böcker och tunga tryckpressar.

Pressvisning:

Vi förhandsvisar utställningen ”Min Värld”. Johanna Hermansson som är  huvudansvarig för utställningen berättar mer om tankarna kring utställningen och dess syfte.

Plats: Kulturen, Tegnérplatsen i Lund

Datum och tid: onsdagen den 8 januari 2014  kl 11.00. 

Foton: pressbilder bifogas och foton kan tas under pressvisningen. För frågor kring Kulturens bilder kontakta Kulturens fotograf Viveca Ohlsson, 046-35 04 93, viveca.ohlsson@kulturen.com

För mer information: 
Johanna Hermansson, huvudansvarig för utställningen och konservator på Kulturen, 046-35 04 09, johanna.hermanssin@kulturen.com

Maria Bohlin, informatör, 046-35 04 00, maria.bohlin@kulturen.com


Kulturen är två kvarter i centrala Lund fyllda av kulturhistoriska hus och trädgårdsmiljöer som du kan besöka. Stig in i våra hus och upplev livet i staden och på landet, från medeltiden och fram till 1930-talet. Du kan också välja bland ett tjugotal utställningar – från folkkonst till modern design, från medeltidens historia till samtiden, från lokal kultur till världskultur.  Dessutom har vi programverksamhet för alla åldrar. Verksamheten drivs sedan 1882 av en ideell förening som välkomnar alla att bli medlemmar. Förutom friluftsmuseet i Lund har Kulturen även flera andra besöksmål, t ex Kulturens Östarp, Tegnérmuseet och Hökeriet.


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin