2007-12-19 14:23Pressmeddelande

Makt över liv – ny utställning om dödens design

null

Vi inleder år 2008 med öppnandet av en ny permanent utställning om vapen på Kulturen i Lund. Museets vapensamling har länge legat nedpackad i magasinet. Nu lyfts den fram och visas i en helt nybyggd utställningslokal.

Utställningen Makt över liv är en eftertänksam utställning om dödens design. Den baseras på Kulturens stora vapensamling och handlar om människan, hennes vapen och hennes makt över liv. Utställningen berör även det blodiga Slaget om Lund 1676.

Vapen har varit en del av människans kultur från äldsta stenåldern till nu. Historien om vapnen kan hjälpa oss som lever i dag att förstå under vilka villkor som de mänskliga samhällena vuxit fram i världen. Den som blundar för vapnens roll i historien kan inte heller förhålla sig till deras roll i vår samtid.

PRESSTRÄFF PÅ KULTUREN
Torsdagen den 17 januari 2008 kl. 11. Utställningsproducenterna Björn Magnusson Staaf och Karin Schönberg deltar tillsammans med museichef Anki Dahlin för att berätta mer om utställningen Makt över liv och den nybyggda utställningslokalen.

VERNISSAGE FÖR MAKT ÖVER LIV
Söndagen den 20 januari 2008 kl. 12-16. Utställningen Makt över liv invigs med tal av KG Hammar, f.d. ärkebiskop, kl. 15. Under vernissagen bjuds det på fäktuppvisning av fäktmästaren Rolf Edling. Bösskyttar ur föreningen Albrechts Bössor skjuter även salut och visar upp vapen och rustningar.

UTSTÄLLNINGS- OCH INFORMATIONSANSVARIG
Utställningsansvariga Björn Magnusson Staaf, tfn. 046-35 04 51, och Karin Schönberg, tfn. 046-35 04 21. OBS! Tillförordnad informationsansvarig från 2008-01-01 är Anna Ekman, tfn. 046-35 04 40 alt. anna.ekman@kulturen.com. Mer information och pressbilder finns på www.kulturen.com. Klicka på Kontakt & press och därefter på Press & media, lösenordet för att se pressbilder är b469alle.


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin