2010-01-22 11:33Pressmeddelande

Lyckad satsning på folkkonst gav fler besökare

null

Kulturen har under hösten 2009 haft den största publiktillströmningen på flera år. Trots att museet vid halvårsrapporten gjorde prognosen att antalet besökare skulle bli färre än 2008, slutade året med en publikökning med ca 5 procent. Förklaringen till de kraftigt ökade publiksiffrorna under hösten är dels det publikrekord som gjordes under årets julstök, dels museets lyckade storsatsning på folkkonst och design.

Kulturens satsning på folkkonst och design som inleddes under oktober har omfattat fyra nya utställningar i två helrenoverade byggnader på museiområdet. Även om man räknat med ett pånyttfött intresse för folkkonst så blev publiktillströmningen större än vad man väntat sig.

- Vi visste att utställningarna med hjälp av designperspektivet skulle locka en bredare publik, men att så många olika typer av besökare var nyfikna på folkkonst och hantverk hade vi inte riktigt vågat hoppas på, säger museichef Anki Dahlin.

Under våren fortsätter satsningen på folkkonst med visningar, kursverksamhet, ett stickcafé samt en stor virktävling. Samtidigt laddar museet för en utbyggnad med tre nya folkkonstutställningar som öppnar till sommaren.

Ett annat år då Kulturen hade höga publiksiffror var 2007. Då var temat för utställningarna "Sexuellt", med bl a Andres Serranos omtalade fotoutställning "A history of sex" som utsattes för ett attentat.

Besöksstatistik 2004 -2009:

2004       2005       2006       2007       2008       2009

90 569     98 257      92 016     107 843    99 881     105 180

Besöksstatistiken gäller registrerade besökare till utställningarna och friluftsmuseet. Kulturen mäter även antalet besökare till själva museiområdet vilket inkluderar besökare till fotoparken, museibutiken och Kulturkrogen. Under 2009 registrerade denna mätare 328 370 besökare.

För mer information kontakta:

Anki Dahlin, museichef 046-35 04 02
Erik Roman, pressansvarig 046 35 04 47
Pressbilder: www.kulturen.com Lösenord b469alle

Kulturen är det största museet i Skåne och efter Skansen, det äldsta friluftsmuseet i världen. På två kvarter i Lund ryms ett 30-tal byggnader som visar hur människor levt i Sverige genom tiderna. Här hittar ni även flera utställningar om allt från det medeltida Lund och skånsk allmogekultur till konsthantverk och design till olika tillfälliga utställningar om aktuella teman.


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin