2014-07-14 07:30Pressmeddelande

Lekfulla tidsresor del två startar tisdag 15 juli

null

Under två veckor har Kulturens besökare kunnat följa med på en Lekfull tidsresa två gånger om dagen, tisdag till fredag. Vi har fått många uppskattande ord för detta sätt att levandegöra historien. Tisdagen den 15 juli kör vi igång med omgång två. Då kan publiken under två veckor uppleva en ny tidsresa, med nya historier som utspelar sig i våra kulturhistoriska miljöer i friluftsmuseet.  

Den här tidsresan börjar i lite allvarligare ton vid Bosebo kyrka, för att sedan lätta upp mer och mer och avslutas med musik i 1930-talsmiljö vid Arbetarbostaden. 

De dagar vi har Lekfulla tidsresor befolkas friluftsmuseet också kl 13-16 av andra "tidsresenärer" från olika tider som gör olika sysslor. 

Evenemang: Lekfulla tidsresor på Kulturen. Ingår i entréavgiften. 

Datum och tid: Tisdag till fredag 15 juli–25 juli 2014. Tidsresorna börjar kl 13.00 och 14.30 och pågår ca 45 minuter. Start från entrén. 

Plats: Kulturen, Tegnérplatsen i Lund. 

För mer information: 
Maria Bohlin, informatör, 046-35 04 47, maria.bohlin@kulturen.com.
Mats Larsson, museipedagog/programarrangör, 046-35 04 25, mats.larsson@kulturen.com

Kulturen är två kvarter i centrala Lund fyllda av kulturhistoriska hus och trädgårdsmiljöer som du kan besöka. Stig in i våra hus och upplev livet i staden och på landet, från medeltiden och fram till 1930-talet. Du kan också välja bland ett tjugotal utställningar – från folkkonst till modern design, från medeltidens historia till samtiden, från lokal kultur till världskultur.  Dessutom har vi programverksamhet för alla åldrar. Verksamheten drivs sedan 1882 av en ideell förening, med verksamhetsbidrag från Lunds kommun och Region Skåne. Förutom friluftsmuseet i Lund har Kulturen även flera andra besöksmål, t ex Kulturens Östarp, Tegnérmuseet och Hökeriet.


Om Kulturen i Lund

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Kulturen i Lund.


Kontaktpersoner

Maria Bohlin
Kommunikatör
Maria Bohlin